Organizatorių archyvo nuotr.

Viena iš krypčių, kuriai galima prašyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo ir paramos yra gamybos modernizavimas. Todėl rengiant tokio tipo investicinių projektų paraiškas, svarbu tiksliai pateikti informaciją kokie yra poreikiai ir ką planuojama modernizuoti, kokia bus reikalinga įranga ir priemonės, kurios leis efektyviai įgyvendinti numatytus tikslus ir uždavinius, kurie atliepia ir projekto kvietime numatytas kryptis. Taip pat reikėtų įsivertinti ir per kiek laiko jums atsipirks ir kokią naudą atneš atlikti atnaujinimai, koks planuojamas veiklos efektyvumas ir gamybos apimties maksimizavimas. Svarbu pasirinkti savo srities specialistus, kurie užsiima jūsų projekto paraiška ir įvertinus visą gautą informaciją, parengs visus reikalingus dokumentus. Savarankiškai parengti projekto paraišką įmanoma, tačiau tai užima žymiai daugiau laiko. Tad svarbu, jog laikantis visų numatytų terminų, paskelbus kvietimą teikti paraišką, būtų kruopščiai atliktas informacijos surinkimas. Renkant informaciją yra formuluojami projekto tikslai ir uždaviniai. Taip pat yra numatomi pareiškėjo įsipareigojimai, įvertinamos finansinės galimybės ir investicijų poreikis. Reikia turėti omenyje, kad Europos Sąjungos parama yra skiriama padengti tik daliai išlaidų, tad labai svarbu susidaryti sąmatą, kur būtų numatytas preliminarus biudžetas ir kiti galimi finansavimo šaltiniai.

Vėliau rengiami visi kiti dokumentai, kurie yra reikalingi projekto paraiškos pateikimui bei tikslinama informacija. Toliau vyksta informacijos peržiūra, pagrindinių rodiklių derinimas ir pasirašymas iš pareiškėjo pusės. Po peržiūros, gamybos modernizavimo projekto paraiška yra pateikiama agentūrai. Tuomet vyksta projekto paraiškos vertinimas, kuris gali užtrukti iki trijų mėnesių. Šiame etape, pareiškėjas tikslina informaciją ir atsako į pateiktus agentūros klausimus. Taip pat papildomi ir tikslinami dokumentai ir numatomos investicijos gavus dalinį Europos Sąjungos struktūrinių fondų dalinį finansavimą.

Reikia nepamiršti, kad kiekvienu atveju, finansavimas yra skirtingas, paskirstomas pagal tam tikras priemonė, todėl be galo svarbu įsiskaityti į projekto kvietime nurodytas sąlygas, nes nuo to priklausys projekto įgyvendinimo sėkmė. Taip pat svarbu įvertinti, kokią naudą jūsų įgyvendinamas projektas atneš vietinei bendruomenei ar net šalies ekonomikai, skirtingais aspektais. Pavyzdžiui, kuriant naujas darbo vietas, praplečiant produktų ar paslaugų asortimentą.

Užsakymo Nr. KMC220140

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: