unsplash.com archyvo nuotr.

Žvelgiant į populiariausių pareigų sąrašą, galima pastebėti, kad projektų vadovai šiandien yra itin paklausūs specialistai daugelyje įmonių. Keičiantis tiek Lietuvos, tiek pasaulio darbo rinkai atsiranda vis daugiau bendrų veiklų su tarptautiniais partneriais, todėl ir projektų valdymas turi būti greitas, taktiškas ir efektyvus. Dėl šios priežasties atsiranda didelis poreikis įdarbinti gabius, energingus ir atsakingus projektų vadovus.

Ką daro projektų vadovas?

Nemaža dalis žmonių vis dar nežino, ką tiksliai dirba projektų vadovai ir kokios jų atsakomybės. Kaip rodo dabartinė darbo praktika, projektų vadovas yra atsakingas už tam tikrų projektų įgyvendinimą – jų sėkmę arba nesėkmę. Pagrindinis jo dėmesys turi būti sutelktas į teisingą žinutės perdavimą komandai, kuri ir yra vidinis projekto įgyvendinimo mechanizmas. Projektų valdymo sistemos esmė yra teisingai pasverti laiko ir finansų kaštus, kurių prireiks projektų įgyvendinimui. Tai darbas, apimantis komunikaciją, analizę, užduočių vadybą ir visų projekto dalių sintezę.

Savybės svarbiau nei profesinė patirtis?

Profesinė patirtis svarbi, tačiau, kiek įdarbinimo galimybes lemia tokios asmeninės savybės, kaip emocinis intelektas, komunikabilumas ar charizma? Daugelis įmonių vadovų sutinka, kad patirtis yra svarbi, tačiau ir asmeninių savybių bagažas lemia labai daug. Ne visada tie, kurie dirba su IT projektais, turi išmanyti programavimą. Žymiai svarbiau suprasti esmines projekto sudedamąsias dalis ir turėti bendras žinias, kokiais būdais galėtų būti pasiekta to projekto sėkmė. Kaip pastebi specialistai, tolerancija, sugebėjimas suderinti skirtingas kultūrines, religines ar kitokias patirtis yra labai svarbus globaliame kontekste, tačiau ne mažiau būtinas ir dirbant vietinėje rinkoje.

Profesinė patirtis – aktualus rodiklis

Tikriausiai, esate susidūrę su darbo pasiūlymais, kai ieškomi projektų vadovai turi pateikti bent keletą sėkmingai įgyvendintų projektų pavydžių ar nurodyti savo parties laikotarpį. Tai – visiškai normalu, nes įmonės, ieškančios, kad projektų valdymas būtų sėkmingas, nori tarsi apsidrausti, jog priims į darbą talentingą darbuotoją, galintį pakelti organizacijos pelną bei formuoti teigiamą klientų požiūrį į siūlomus produktus ar paslaugas. Tačiau pasikeitus kolektyvui ir projektų specifikai, niekas nėra apsaugotas nuo nesėkmės. Kita vertus, patirtis panašaus sudėtingumo situacijose padeda patirtį turintiems projektų vadovams į situaciją pažvelgti racionaliau, ramiau ir leidžia greičiau surasti išeitį.

Projektų valdymo sistemos ir jų nauda

Sudėtinga projektų vadovo rolė gali būti palengvinta pasitelkus IT sistemas projektų valdymui. Tokios sistemos padeda lengviau susidėlioti terminus, sekti projektų vykdymo eigą ir tvirtinti, derinti veiksmus. Priklausomai nuo projektų dydžio – tokios sistemos labai palengvina bendradarbiavimą tarp kolegų ir iš dalies lemia projekto sėkmę. Visada aktuali ir viešinama informacija suinteresuotiems projekto dalyviams ir vykdytojams leidžia lengviau įsitraukti į projektą ir jį sekti, matyti stadijas apie nuveiktus ir dar artėjančius darbus. Taip projektų valdymas tampa efektyvesnis ir aiškesnis tiek projektų vadovui, tiek ir prie projekto prisidedančiai komandai.

Projektų valdymas nėra paprastas. Tai darbas, reikalaujantis kantrybės, disciplinos, sumanumo ir kritinių situacijų valdymo žinių. Keičiantis rinkos poreikiams, kinta ir reikalavimai projektų vadovams. Numatoma, kad ateityje projektų valdymo sistemomis neišvengiamai naudosis didžioji dalis tų, kurie norės eiti efektyviu ir struktūrizuotų projektų valdymo keliu.

Užsakymo Nr. KMC17003

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: