Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei vietos investuotojų valdomas Šiaulių bankas, pernai uždirbęs 10,727 mln. litų grynojo audituoto pelno, dividendų mokėti neketina, tačiau iš savo lėšų akcinį kapitalą ketina padidinti 20 mln. litų iki 270 mln. litų.

Dėl tokio banko valdybos siūlymo bus sprendžiama kovo 28 dieną vyksiančiame akcininkų susirinkime, per “Nasdaq Omx” Vilniaus biržą pranešė Šiaulių bankas

Šiaulių banko akcininkai, įvertintus iš anksčiau turimą pelną, susirinkime iš viso spręs dėl 35,244 mln. litų pelno paskirstymo. Į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą numatoma skirti 1,762 mln. litų, o 33,482 mln. litų siūloma palikti nepaskirstytus.

Pernai Šiaulių bankas dividendams mokėti skyrė 1,174 mln. litų, arba po 0,5 cento akcijai, taip pat išmokėjo 106 tūkst. litų tantjemų. 2012-aisiais Šiaulių bankas dividendų ir tantjemų nemokėjo.

Šiaulių banko akcinį kapitalą didinti siūloma iš kapitalo rezervo (emisinio skirtumo), išleidžiamas akcijas nemokamai paskirstant akcininkams proporcingai jų turimų akcijų bendrai nominaliai vertei. Paskutinį kartą bankas akcinį kapitalą didino pernai gegužę, kai taip pat panaudodamas savo kapitalo rezervą išleido 15,142 mln. litų akcijų emisiją, ją nemokamai paskirstant akcininkams.

Auditas nepakeitė Šiaulių banko ir jo grupės praėjusių metų veiklos rezultatų. Banko grynasis pelnas pernai buvo 27,9 proc. mažesnis nei 2012 metais, tuo tarpu grupės pelnas padidėjo 41 proc. iki 18,517 mln. litų, iš kurių banko akcininkams tenka 18,424 mln. litų.

2013 metų pabaigoje 19,57 proc. Šiaulių banko akcijų valdė ERPB, 6,24 proc. – Gintaras Kateiva. Tarpusavyje susijusių akcininkų grupė praėjusių metų pabaigoje kartu valdė 42,93 proc. Šiaulių banko akcinio kapitalo.

Šiaulių banko akcijos kotiruojamos “Nasdaq Omx” Vilniaus biržos Oficialiajame sąraše.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: