pexels.com nuotr.

Išradėjai ir dizaino kūrėjai kviečiami pasinaudoti parama ir apsaugoti savo intelektinę nuosavybę. Parama bus teikiama įmonėms ir mokslo ir studijų institucijoms. Be įprastos paramos išradimams ir dizainui apsaugoti tarptautiniu mastu, bus finansuojama patento paraiškų paieška Europos patentų tarnyboje. Paraiškos dėl intelektinės nuosavybės apsaugos priimamos iki š.m. spalio 1 d.

„Ūkio ministerija skiria didelį dėmesį intelektinės nuosavybės apsaugai, kuri prisideda prie šalies inovatyvumo augimo. Kadangi išradimų patentavimas yra susijęs su didelėmis išlaidomis, siekiame išlaikyti tradiciją ir įgyvendinti intelektinės nuosavybės apsaugai skirtą priemonę, kuri leidžia verslui ir mokslui padengti patirtas išlaidas. Šiemet paramos intensyvumas sieks iki 80 proc. Planuojama, kad bus skiriama apie 159 tūkst. eurų intelektinės nuosavybės apsaugos projektams vykdyti“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

Parama patentavimui taip pat bus skiriama ir iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos investicijų. Minėtu periodu intelektinės nuosavybės apsaugai planuojama paskirstyti 3,04 mln. eurų.

Šiemet siekiant sumažinti administracinę naštą verslui, paraiškų pateikimas vyksta elektroniniu būdu per naujai sukurtą unikalų e. mokslo vartų portalą: www.e-mokslovartai.lt.

Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į patentuojamo išradimo ar registruojamo dizaino pagrindu kuriamo gaminio, paslaugos konkurencingumą, jo vystymo verslo strategiją, intelektinės nuosavybės objekto savininko patirtį ir rezultatus komercinant panašios srities produktus.

Kasmet vis daugiau Lietuvos subjektų teikia tiek tarptautinių patento paraiškų (2010 m. – 11, 2014 m. – 43), tiek Europos patento paraiškų (2010 m. – 9, 2014 m. – 24).

Nuo 2011 metų, Ūkio ministerija skyrė virš 1,4 mln. eurų paramos 254 projektams įgyvendinti, iš kurių 186 projektai buvo susiję su išradimų patentavimu ir 68 – su dizaino registracija. Dažniausiai parama buvo skirta išradimų, sukurtų biochemijos, lazerių, organinės ir neorganinės chemijos bei žemės ūkio srityse, apsaugai.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: