(c) sxc.hu

Š.m. sausio 22 dieną, t.y. jau šį penktadienį, Aplinkosaugos koalicija organizuoja gamtos tvarkymo akciją Krivėnų saloje. Aplinkosaugininkai ir jiems prijaučiantys 11 val. kviečiami rinktis prie automagistralės Kaunas – Klaipėda 124-ajame kilometre esančio Striūnos upelio tvenkinio. Čia esančioje saloje bus pjaunama peraugusi augmenija; kertamos, kraunamos į krūvas bei deginamos medžių atžalos. Tikimasi, kad į sutvarkytą salą pavasarį sugrįš perėti virš 2000 rudagalvių kirų porų, upinių žuvėdrų, kragų ir kitų vandens ir pelkių paukščių.

Nors ši vieta nėra oficialiai saugoma valstybės, tačiau tai – labai reikšminga paukščiams teritorija, todėl nevyriausybinės organizacijos jau dešimti metai savo jėgomis prižiūri ir tvarko šią vietą. Veiklos pradininkai, Lietuvos gamtos fondas, šiemet sulauks pagalbos iš savo kolegų – Aplinkosaugos koalicijos.

Į visuomeninį renginį jau įsitraukė ir vietos Babtų gimnazijos mokiniai, o gamtos išsaugojimo akciją įvertino ir paramą skyrė Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus kartu su Lietuva.

Krivėnų paukščių salos istorija – tvarkymas būtinas!

Krivėnų tvenkinys atsirado 1972 m. patvenkus Nevėžio intako, Striūnos upelio, slėnį. Jo viduryje yra dirbtinai susidariusi 0,9 ha ploto Krivėnų sala. Nuo tvenkinio atsiradimo saloje vyko sparti augmenijos kaita. Čia gyvenanti didelė paukščių kolonija palikdavo didžiulius kiekius trąšų: išmatų, maisto likučių, neišsiritusių kiaušinių, lizdo medžiagų. Dėl didelio trąšų kiekio saloje sparčiai augo aukštos žolės, krūmai ir medžiai, todėl neliko atvirų plotų, kuriuose galėtų perėti vandens paukščiai.

Paukščiai sugrįžo į salą

2001 metais salą ištyrę Lietuvos gamtos fondo darbuotojai nusprendė imtis salos gelbėjimo – buvo iškirsti bei sudeginti visi krūmai ir medžiai, trukdantys perėti vandens paukščiams. Tvarkymo darbai vykdomi kiekvienais metais: rudenį arba žiemą nupjaunami aukštų žolių sąžalynai, nukapojamos medžių ir krūmų atžalos, kad pavasarį sala vėl galėtų atgimti priviliodama tūkstančius paukščių. Gausiausiai čia buriasi rudagalviai kirai, kurie saloje užtikrina kitų vandens paukščių įvairovę. Kartu gindamiesi nuo plėšrūnų, jie apgina ir kitų paukščių dėtis bei jauniklius. Saloje dar peri Europos Sąjungos saugomos upinės žuvėdros, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašyti juodakakliai kragai, dažnai sutinkamos antys, paprastieji kirai, tilvikai ir kiti vandens paukščiai. Atvirame salos plote vandens paukščiai gali patogiai sukti lizdus, lengviau pastebi plėšrūnus.

Talka žiemą

Šiais metais talka rengiama žiemos metu, nes paspaudus speigui pratekantis Krivėnų tvenkinys užšalo. Susidarius saugaus storio ledui, salą yra paprasčiau pasiekti pėsčiomis, o išdžiūvusią žolę lengviau pjauti bei sudeginti nepaliekant atliekų. Krivėnų salos tvarkymas – tai geras aplinkos priežiūros pavyzdys. Juk ir anksčiau ūkininkai, išnaudodami kiekvieną žemės sklypą, nušienaudavo ir nuganydavo sunkiai prieinamas vietoves, tokias kaip upių ir ežerų salas, miškų aikšteles, pamiškes. Dabar dauguma pusiau natūralių pievų apaugusios krūmais, jose nebelieka nei paukščių, nei augmenijos įvairovės. Skatiname ir kviečiame kitų vietovių gamtos mylėtojus ir vietos bendruomenes imtis tvarkymo darbų: Nemuno saloje prie Merkinės, Kretuono ežere ir kitur. Prieš tai pasikonsultuokite su vietos ekologais arba Aplinkosaugos koalicijos nariais, kurioje susivienijusios 9 šalies nevyriausybinės organizacijos turi sukaupusios didelę aplinkosaugos ir gamtotvarkos darbų patirtį.

Renginio organizatoriai

Talkos organizatoriai – Lietuvos nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų koalicija, šiuo metu vienijanti 9-ias aplinkosaugos srityje veikiančias organizacijas ir atstovaujanti viešuosius interesus aplinkosaugos srityje. Krivėnų tvenkinio salos tvarkymo darbai – pirmasis renginys iš numatomų renginių ciklo, skirto projektui „Aplinkos būklės gerinimas stiprinant Lietuvos aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koaliciją“.

Talkos vieta – Striūnos sala, Babtai, Kauno raj.
Data ir laikas – š.m. sausio 22 d. 11 val.

Talkos programa

11.00 Atvykimas
11.10 Pasakojimas apie salą, gamtotvarkos prasmę ir salos tvarkymo tikslus
11.30 Talka: peraugusios žolės pjovimas, kirtimas, krovimas į krūvas, deginimas
15.30 Darbų pabaiga, vaišės
16.00 Talkos uždarymas.
16.30 Išvykimas

Daugiau informacijos:
www.glis.lt

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: