NKDT nuotr.

Liepos 11 d. po sunkios ligos, eidamas 88-uosius metus, į Amžinojo Tėvo namus iškeliavo Kauno dramos teatro legenda, aktorius, režisierius bei pedagogas Leonardas Zelčius.

Teatro meno meistras gimė 1928 m. gegužės 9-ąją Kaune. Baigęs Kauno „Aušros“ gimnaziją, 1945–1948 m. mokėsi Kauno dramos teatro studijoje, 1948–1952 m. studijavo Maskvos Lunačiarskio teatro meno institute (GITIS). Nuo 1952 m. Nacionalinio Kauno dramos teatro  aktorius.

Su iškiliausiais to meto režisieriais sukurta daugiau nei šimtas vaidmenų teatre: Figaras (P. C. de Beaumarchais „Figaro vedybos“, 1952), Baronas Tuzenbachas (A. Čechov „Trys seserys“, 1960), Radvila Rudasis (J. Grušo „Barbora Radvilaitė“, 1972), Faibčikas (Keturakio „Amerika pirtyje“,1974), Lupas (M. Koress „Senelių namai“, 1986), Senis (E. Ionesco „Kėdės“, 1990), Karis (R. Nash „Lietaus“ (Lietaus pardavėjas), 1994), Taleiranas (J. Claude Brisville „Vakarienė“,  1996) ir kt.

Kine:  „Žingsniai naktį“ (1962), „Herkus Mantas“ (1972), „Čia mūsų namai“ (1984), „Vizitas pas minotaurą“ (1986),  „Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“ (1990), „Žalčio žvilgsnis“ (1990), „Mėnulio Lietuva“ (1997).

Televizijoje :  „Žentas“ (1976), „Kaimynai“, (1979), „Būkit kaip saulė“ (1985),    „Vilius Karalius“ (1988) bei  visos Lietuvos  pamiltas tėveliukas Lionginas Šeputis iš serialo „Giminės“ (1993–2000).

Kūrėjas savo unikalia scenine ir gyvenimiška patirtimi nenuilstamai dalijosi su  jaunąja karta. 1972 m. Leonardas Zelčius vadovavo Kauno politechnikos instituto studentų teatrui, 1995–1998 m. aktoriaus profesijos paslapčių mokė Aukštesniosios aktoriaus meistriškumo mokyklos studentus.

Už ilgametę tarnystę teatro menui Leonardui Zelčiui suteiktas Lietuvos liaudies artisto vardas, 1998 m. įteiktas LDK Gedimino ordino Komandoro kryžius, 2013 m. – Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

Visas Maestro kūrybinis kelias scenoje paženklintas savęs atnašavimu iki paskutinės akimirkos, paskutinio fizinės ir dvasinės jėgos syvo. Tai įprasmina amžinąjį atilsį Leonardo Zelčiaus pasakyti žodžiai apie aktoriaus misiją: „Nors aktoriaus menas ir trumpalaikis, tačiau autentiška, tikra kūryba nemiršta. Aktoriaus talentas, emocijos ir įtaiga neišnyksta, o susilieję su žiūrovų jausmais, atgimsta jų dvasioje.“

Atsisveikinimas su a.a. Leonardu Zelčiumi  Nacionaliniame Kauno dramos teatre liepos 14 d. nuo 11 iki 21 val. ir  liepos 15 d. nuo 9 iki 11.30 val.

Urna iš teatro išnešama liepos 15 d., 11.30 val.

Šv. Mišios už velionį aukojamos liepos 15 d., 12 val., Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje  bazilikoje.

Po Mišių – laidotuvės Petrašiūnų kapinėse.

Artimųjų pageidavimu su Maestro atsisveikinkime pagerbdami Jį vasaros žiedu.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: