© Marijos Griniuk nuotr.

Eugenijaus Luko Kolmogorcevo parodoje NERVINĖ SISTEMA galerijos „Meno parkas“ (Rotušės a. 27, Kaunas) trečiojo aukšto ekspozicinėje salėje žiūrovui sukuriama tautologinės erdvės patirtis – atskleidžiami fragmentuoti apsilankymai menininko kasdienėse istorijose, vietose ir momentuose, kuomet buvo sutikti žmonės ir objektai. Visa tai pasijunta kaip riba tarp vizualios objektų-simbolių kalbos ir man, žiūrovui, abstraktizuoto visos instaliacijos naratyvo. Kūriniuose juntama asmeninė menininko sąsaja su pavieniais objektais ir naratyvas tampa interpretuojamas kaip įkūnyti menininko dienoraščio  fragmentai, skaitomi kaip abstraktaus pasakojimo ištraukos, tarsi metaforiški sakinių fragmentai, išgirsti erdvėje. Savo darbuose jisai akcentuoja objekto patirtį sąsajoje su gretimais objektais ir erdve. Objekto aplinka E. L. Kolmogorcevui, berods, yra tokia pat svarbi kaip ir patys objektai. Menininkas akcentuoja stebinčio žiūrovo poziciją instaliatyvioje ekspozicijos erdvėje. Erdvė atsiveria kaip sustabdytas kinematografijos kadras, o objektai matomi vieni per kitus: pavyzdžiui, pro stiklo elementus kūrinyje „#Trametes“, kuris eksponuojamas parodos salės vidurio erdvėje ir yra patiriamas kaip tarpinė erdvė arba liminalus langas į kitus parodos kūrinius.

L. Kolmogorcevo darbų pagrindinė tema yra laiko matmuo ir jame esantys žmonės bei objektai. Jisai dirba ties užmaršties fenomenu bei savo kūryba poetiškai komentuoja būkles, kuomet daiktai tampa niekieno neliečiami ir pasiekia nykimo dimensiją. Šis nykimas virsta daiktų dabartimi ir yra E. L. Kolmogorcevo medijuojamas į meno kūrinio erdvę. Dabartis, užfiksuotas dabarties momentas jam yra itin svarbus. Dabartis šiame laiko vaizdavime nėra susijusi su praeitimi arba ateitimi, bet yra nepriklausoma ir sunarpliota į metaforinį voratinklį, kurį sudaro dialogai su sutinkamais žmonėmis, liečiamais daiktais, lankomomis vietomis. Parodos pavadinimas NERVINĖ SISTEMA yra užuomina į vieną istoriją, vieną naratyvą, sunkiai išskaitomą ir nenutrūkstamą.

Gerai atpažįstamas objektas – žalia stiklo peleninė kūrinyje „Gėlė“ – tampa, manipuliuojant šviesa ir judesiu, animuotu dinamišku vaizdu, į kurį vienu metu kviečiamas tik vienas žiūrovas. Kūrinys nuo bendros ekspozicinės erdvės atskirtas juoda užuolaida. Intymus ryšys su šiuo objektu sukuria nostalgijos jausmą, ypač todėl, kad pats objektas, peleninė, nurodo į 80-ųjų interjerinio stiklo dizaino estetiką. Šią estetiką E. L. Kolmogorcevas naudoja ir kituose parodos kūriniuose – „Gimimas“ ir „OMG“.

Parodą NERVINĖ SISTEMA papildo du identiškai pavadinti kūriniai „Nervinė sistema 1“ ir „Nervinė sistema 2“, iš kurių pirmasis yra detalizuotas grafikos kūrinys, eksponuojamas kaip erdvinis objektas, o antrasis – tekstu paremtas videokūrinys. Skirtingų medijų kūriniai persipina tematiškai, ypač elegantiškai siejasi su visa, gana nestandartinės formos, ekspozicijos erdve ir kartu sukuria vieną pasakojimą. E. L. Kolmogorcevas sukuria erdvę, kurią skaitau kaip total-installation (liet. visos erdvės instaliaciją), paremtą tautologija, pavyzdžiui, kaip minėta, darbų pavadinimams atkartojant parodos pavadinimą. Erdvėje kūrėjas naudoja objektus, video meną ir tapybos kūrinius. Tačiau dėl nedidelės salės erdvės pasivaikščiojimas šiais tautologijos elementais vietomis sukelia gniaužiantį, netgi klaustrofobinį jausmą – norisi šią erdvę praplėsti, praplėsti laiką ir patirtį jame. Tačiau, pagal parodos koncepciją, ši klaustrofobinė patirtis E. L. Kolmogorcevo yra kruopščiai suplanuota.

Paroda

Tapybos darbai dėl savo didelio formato erdvėje perskaitomi kaip parodos dominantai. Erdvė fokusuota į tautologiją ir todėl, kad monochrominiuose tapybos kūriniuose pasikartoja struktūra ir gama: pavyzdžiui, tokiu būdu tapybos kūriniai, pavadinti identiškai – „Mano dangus“, žiūrovo yra perskaitomi kaip tos pačios minties pakartojimas dviejuose tapybos kūriniuose.

L. Kolmogorcevas yra Vilniaus dailės akademijos absolventas, šiuolaikinio meno kūrėjas. Jis dirba prie meninių projektų ir meno pedagogikos, yra vizualiųjų menų studijos ,,Kūrybos sala“ vadovas. E. L. Kolmogorcevo paroda NERVINĖ SISTEMA galerijoje „Meno parkas“ veiks iki rugpjūčio 2 d.

Marija Griniuk

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: