Iš dešinės: pirmojo posėdžio sekretorius Vytis Muliuolis, lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė, Komisijos nariai: Kristina Dūdonytė, Dalia Mikalauskaitė, Audronė Daukšaitė-Timpė, Vytautas Pivoras. Tarnybos nuotr.

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė patvirtino naujai įsteigtos Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisijos sudėtį. Iš penkių narių sudaryta komisija nuo šiol prižiūrės, kaip Lietuva laikosi tarptautinių įsipareigojimų.

Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vykdys Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau Konvencijos) įgyvendinimo priežiūrą.

Liepos 11 d. į pirmąjį posėdį susirinkę ekspertai išsirinko Komisijos pirmininkę bei jos pavaduotoją.

Komisijos pirmininke tapo Kristina Dūdonytė. Ji yra asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ valdybos pirmininkė, neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacijos MIRABILIA, Europos savarankiško gyvenimo tinklo Jaunimo tinklo narė. 2019 metais už aktyvią visuomeninę veiklą ginant žmonių su negalia teises K. Dūdonytei įteiktas Alytaus metų apdovanojimas. 2015 metais ji pelnė Nacionalinį lygybės ir įvairovės apdovanojimą Įveiktos kliūties kategorijoje.

Pirmininkės pavaduotoja išrinkta Dalia Mikalauskaitė. D. Mikalauskaitė yra registruota lobistė, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Vilniaus viltis“ tarybos narė. Ji daug dirba su teisės aktų tobulinimu tam, kad jie atitiktų Konvencijos nuostatas.

Kiti Komisijos nariai:

Audronė Daukšaitė-Timpė. Ji yra Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus vyresnioji patarėja, tirianti gyventojų skundus dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu.

Dovilė Juodkaitė, teisininkė, lektorė, Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentė. Nuo 2009 metų ji aktyviai dirba Konvencijos ratifikavimo, įgyvendinimo ir stebėsenos klausimais Lietuvoje ir kitose šalyse. D. Juodkaitė taip pat yra Pasaulio sveikatos organizacijos „QualityRights“ įrankio nacionalinės vertinimo grupės narė-ekspertė.

Vytautas Pivoras. 2015–2018 metais V. Pivoras buvo Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas. Daug metų jis atstovauja kurčiųjų bendruomenei siekdamas gerinti informacinę-komunikacinę aplinką, kurčiųjų švietimo kokybę. V. Pivoras dalyvavo Seimo darbo grupėje, ruošusioje Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pataisas, rengia lietuvių gestų kalbos puoselėjimo metodines priemones bei mokymus.

Komisijos nariai teiks rekomendacijas, rengs ir skelbs ataskaitas, svarstys kitus su Konvencijos įgyvendinimu susijusius klausimus. Jie taip pat turės teisę pasitelkti ekspertus, lygių galimybių kontrolieriui siūlyti pradėti tyrimus dėl lygių galimybių pažeidimo, teikti nuomonę bei pastabas dėl galiojančių teisės aktų ar jų projektų atitikties Konvencijai.

A. Skardžiuvienė džiaugiasi, kad profesionalios ekspertų išvados sustiprins nacionalinę žmonių su negalia teisių apsaugą. „Konvenciją Lietuva ratifikavo prieš devynerius metus. Nuo to laiko įvyko nemažai pokyčių, tačiau norėdami pasiekti visišką žmonių su negalia lygiateisiškumą, turime dar daug ką nuveikti. Tikiu, kad nepriklausoma Komisija šį procesą tikrai paspartins“, – sako ji.

Komisijos narius ketverių metų kadencijai paskyrė lygių galimybių kontrolierė A. Skardžiuvienė. Ji vadovavosi specialios atrankos komisijos ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto nario prof. Jono Ruškaus rekomendacijomis.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: