(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) pasisako už Lietuvos studentų pažymėjimų (LSP) gamybos ir išdavimo organizavimo proceso, su juo susijusių veiklų ir lėšų, gautų iš šios veiklos, panaudojimo viešinimą. Pasak studentų atstovų, didesnis dėmesys skaidrumui padėtų užtikrinti LSP projekto vykdymo kokybę bei sustiprintų pasitikėjimą Studentų savivaldomis.

Prie tokios pozicijos priėjo birželio 10 d. (ketvirtadienį) Kaune Vytauto Didžiojo universitete posėdžiavusi LSS Taryba. Pozicija suformuota remiantis LSS Valdybos siūlymu patvirtinti pasitikėjimą LSS prezidentu ir skirti specialias užduotis. Valdybos siūlymui Tarybos nariai pritarė vienbalsiai.
LSS Valdyba, pritarus Tarybai, organizacijos vadovą įpareigojo ne tik užtikrinti didesnį LSP administravimo proceso skaidrumą, bet ir siekti, kad LSP kaina būtų pagrįsta ir proporcinga tiesioginiams LSP gamybos, išdavimo organizavimo kaštams bei sukuriamai pridėtinei vertei studentams. Kartu pritarta, kad sumažėjus LSP mokestinei naštai naujo pažymėjimo išdavimo ar galiojančio LSP pratęsimo kaina studentams mažėtų atitinkamai.

Taip pat akcentuota, jog lėšos, gautos už LSP gamybos ir išdavimo organizavimą, būtų panaudotos LSS tikslams ir uždaviniams realizuoti, ypač, studentų atstovavimo kokybei gerinti, studentų teisių ir interesų gynybai efektyvinti Lietuvoje ir už šalies ribų bei kiekvienoje Lietuvos aukštojoje mokykloje atskirai.

„Skaidrumas ir viešumas – vienas pagrindinių demokratiniais principais grįstos organizacijos veiklos bruožų. Verta sutikti, jog moderniųjų technologijų amžiuje šiuo klausimu yra kur tobulėti. Šiuo metu jau turime aiškų planą, kaip tai daryti, tikime ir pasitikime savimi bei tais, kuriems atstovaujame. Tad, nieko nelaukę, didinsime informacijos srautą LSP turėtojams aktualiais klausimais“, – teigia LSS prezidentas D. Dikšaitis.
Primename, kad Lietuvos studentų sąjunga yra pirmoji ir vienintelė nacionalinė organizacija, atstovaujanti Lietuvos studentų interesams nuo 1991 m. Šiuo metu sąjunga jungia 15 aukštųjų mokyklų Studentų savivaldų, kurios atstovauja per 100 tūkstančių Lietuvos studentų. LSP gamybos ir išdavimo organizavimu studentams LSS užsiima nuo 1998 metų.

Susipažinti su LSS Valdybos sprendimu dėl įpareigojimo LSS prezidentui bei LSS Tarybos posėdžio protokolu kviečiame apsilankius organizacijos interneto tinklalapyje adresu: www.lss.lt skiltyje „dokumentai“.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: