(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto tarybai balandžio 29 dieną buvo pristatyta Administracinės komisijos prie Kauno miesto savivaldybės tarybos praėjusių metų veiklos ataskaita.

2009-aisiais įvyko 45 Administracinės komisijos posėdžiai, kurių metu išnagrinėtos 808 bylos ir paskirtos 774 administracinės nuobaudos – 248 įspėjimai ir 526 piniginės baudos, bendrai 83 650 Lt sumai (baudos pervedamos Valstybinei mokesčių inspekcijai). 34 bylos nutrauktos, esant aplinkybėms, darančioms administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalima.

Administracinės komisijos posėdžio metu išsprendžiami prašymai, išklausomi byloje dalyvaujantys asmenys ir ištiriami įrodymai. Administracinė komisija, nagrinėdama administracinių teisės pažeidimų bylas, išsiaiškina: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išsiaiškina kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

Administracinės komisijos posėdžiuose, tiesiogiai ištiriami ir apibendrinami surinkti įrodymai, kvalifikuojama padaryta veika, įvertinamos visos reikšmingos bylos aplinkybės, parenkama administracinė nuobauda.

Išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą, administracinė komisija priima vieną iš tokių nutarimų: 1) skirti administracinę nuobaudą; 2) nutraukti bylą; 3) motyvuotai perduoti bylos nagrinėjimą kitam įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą organui (pareigūnui). Nutarimas skelbiamas tuojau pat.

Byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę apskųsti Administracinės komisijos nutarimus Kauno miesto apygardos administraciniame teisme, kuris patikrina priimtų nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą. Administracinės komisijos atsakingoji sekretorė pagal miesto savivaldybės Mero įgaliojimą atstovauja Administracinei komisijai Kauno apygardos administraciniame ir Lietuvos Vyriausiajame administraciniame teisme.
Per ataskaitinį laikotarpį Kauno apygardos administraciniame teisme buvo nagrinėti 38 skundai dėl Administracinės komisijos nutarimų: 22 nutarimai administracinio teisės pažeidimo bylose palikti nepakeisti ir skundai nepatenkinti, 6 nutarimai panaikinti ir bylos nutrauktos, ir 10 nutarimų pakeista, paskiriant mažesnę nei įstatymo numatytą nuobaudą. Kauno apygardos administracinio teismo sprendimai apeliacine tvarka gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Per 2009 m. paruošti 12 atsiliepimų į apeliacinius skundus.

Svarbi Administracinės komisijos darbo dalis yra nutarimų skirti administracines baudas vykdymo kontrolė. Pažeidėjui nesumokėjus baudos per įstatymo numatytą terminą, nutarimas skirti baudą siunčiamas priverstiniam vykdymui antstoliui. Per 2009 m. priverstiniam baudų išieškojimui perduotos 168 administracinės bylos.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: