(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kovo 9 d., 18 val., Kauno valstybinėje filharmonijoje, L.Sapiegos g. 5, vyks iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio minėjimas. Jo metu Kaune išrinktiems Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomybės valstybės atstatymo“ signatarams Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas įteiks Kauno miesto burmistro Jono Vileišio atminimo medalius.

Minėti medaliai bus įteikti šiems signatarams:

Aleksandrui Abišalai, Aleksandrui Ambrazevičiui, Vladimirui Jarmolenkai, Valdemarui Katkui, Leonui Milčiui, Birutei Nedzinskienei (mirusi, medalį įteiks dukrai Ugnei), Vytautui Paliūnui (miręs, medalį įteiks žmonai), Algimantui Norvilai, Algirdui Vaclovui Patackui, Rolandui Paulauskui, Vidmantui Povilioniui, Algirdui Saudargui, Liudvikui Simučiui, Česlovui Vytautui Stankevičiui, Gediminui Šerkšniui, Aurimui Taurantui, Povilui Varanauskui.

O kovo 10 d., 15 val., Kauno miesto rotušėje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga nusipelniusiems kauniečiams meras Andrius Kupčinskas įteiks Santakos garbės ženklus.

Meras apdovanos šiuos asmenis“

Vladą Buragą, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narį, poetą, žurnalistą ir redaktorių, – 3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu;

Vytautą Gylį, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktorių, aktyvų visuomenininką, – 3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu;

Juozą Jasaitį, Lietuvos rašytojų sąjungos narį, prozininką, literatūrologą, humanitarinių mokslų daktarą, – 3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu;

Nijolę Jautakienę, Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorę, chorinio dainavimo ir dirigavimo mokytoją ekspertę, – 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu;

Liudviką Stanislavą Naginevičienę, Kauno technologijos universiteto docentę, pedagogę, mokslininkę, aktyvią visuomenininkę, – 3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu;

Aldoną Ruseckaitę, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorę, poetę ir prozininkę, – 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu;

Jūratę Slavinienę, Kauno Antano Smetonos vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoją ekspertę, visuomenininkę, – 3-iojo laipsnio Santakos garbės ženklu.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: