Kalendorinis pavasaris Kauno jaunimo organizacijų sąjungai „Apskritasis stalas“ (KJOSAS) įpūtė naujų vėjų: š. m. kovo 2 d. vykusio KJOSAS Visuotinio narių susirinkimo metu buvo išrinkta nauja Valdyba bei į narystės gretas priimtos trys Kauno mieste veikiančios jaunimo organizacijos, nuo šiol KJOSAS turėsiančios narės-stebėtojos statusą.

„Džiaugiuosi aktyviu narių dalyvavimu priimant svarbiausius sprendimus Kauno jaunimo organizacijų sąjungoje „Apskritasis stalas“. Komanda pasipildė naujais žmonėmis, tad neabejoju, jog tai atneš naują energijos bei idėjų antplūdį ir dar labiau sustiprins bendradarbiavimą su mūsų partneriais bei nariais“, – mintimis dalijosi antrai kadencijai KJOSAS Valdybos pirmininku perrinktas Mantas Jurgutis.

Į KJOSAS Visuotinį narių susirinkimą susirinko 26 organizacijų narių atstovai. Tardamas Visuotinio narių susirinkimo atidarymo kalbą M. Jurgutis džiaugėsi, kad kai šiuo metu nacionaliniu lygmeniu yra sudarinėjamos įvairios koalicijos, didelei KJOSAS „šeimai“ to daryti nereikia, nes jauni žmonės yra įgalūs susitarti bei priimti bendrus sprendimus be didesnių trikdžių.

KJOSAS Visuotinio narių susirinkimo metu buvo pristatytos Valdybos, Kauno jaunimo reikalų tarybos (KJRT) atstovų, deleguotų nuo KJOSAS, bei Kontrolės komisijos ataskaitos, kurios bendru sutarimu buvo patvirtintos. Po patvirtinimų prisistatomuosius žodžius tarė 5 kandidatai į „Apskritojo stalo“ Valdybos narius, kurie vėliau ir buvo išrinkti: 2 metų kadencijai – Indrė Mikužytė ir Andrius Palionis, 1 metų kadencijai – Ernesta Juciūtė, Agnė Adomaitytė ir Paulius Baltokas. Taip pat absoliučia balsų dauguma 2 metų kadencijai buvo perrinktas ir KJOSAS Valdybos pirmininkas Mantas Jurgutis.

Organizacijos, pareiškusios norą tapti KJOSAS narėmis-stebėtojomis ir pateikusios dokumentus, buvo 4: ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybė (ISM SA), Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga, Tolerantiško jaunimo asociacija bei Tvarkos ir teisingumo jaunimo lyga. Pastarosios organizacijos stojimas, narių sprendimu, paaiškėjusiu po slapto balsavimo, nebuvo patvirtintas. Kitos 3 narės – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studentų atstovybė (ISM SA), Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga ir Tolerantiško jaunimo asociacija – papildė KJOSAS gretas ir tapo narėmis-stebėtojomis.

Naujai išrinkta buvo ir Kontrolės komisija, kurios nariais tapo AIESEC Kaunas filialo prezidentas Algirdas Deščeras, Akademinio Politologų Klubo (APK) pirmininkas Dovydas Rogulis, Kauno liberalaus jaunimo pirmininkas Karolis Rakauskas ir Lietuvos Medicinos Studentų Asociacijos (LiMSA) narė Tatjana Liakina. Kontrolės komisija pirmininką išsirinks artimiausio posėdžio metu.

KJOSAS Visuotinis narių susirinkimas 2011 m. nusprendė palikti 2009 m. gruodžio 9 d. KJOSAS Visuotinio narių susirinkimo metu nustatytus mokesčių dydžius organizacijoms:

  • KJOSAS narystės mokestis – 50 Lt;
  • KJOSAS nario-stebėtojo mokestis – 20 Lt;
  • KJOSAS vienkartinis stojimo mokestins – 20 Lt.

Taip pat buvo nuspręsta, jog organizacijos narystės mokestį privalo sumokėti per 3 mėnesius nuo šio KJOSAS Visuotinio narių susirinkimo datos, t. y. iki birželio 2 d. Jeigu dabar esančios 2 narės-stebėtojos pareikš norą tapti KJOS „Apskritasis stalas“ narėmis ir pakeis statusą iš narės-stebėtojos į tikrąją narę, joms galios ta pati taisyklė  – susimokėti metinį KJOSAS narystės mokestį per 3 mėnesius nuo to Visuotinio narių susirinkimo, kuriame šis sprendimas buvo priimtas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: