(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kintant valstybės darbo paklausai, technologijoms ir ekonominei aplinkai dalis studijų programų jau nebėra aktualios studentams. Tačiau dar nėra numatyto efektyvaus būdo, kaip jas stebėti, reguliuoti ir atnaujinti. Dėl to Lietuvos studentų sąjunga (LSS) siūlo kasmet periodiškai vertinti studijų programų aktualumą tikrovei ir esant reikalui jas koreguoti.

„Valstybei norint išlikti konkurencingai ir išnaudoti visus galimus resursus, būtinos ne tik inovacijos, bet ir tinkamai parengti specialistai, tinkamai išprusę žmonės. Deja, kokybės stokojantis aukštasis mokslas Lietuvoje studentams tuo girtis neleidžia – dalis jų mokosi pagal tikrovės neatitinkančias ir aktualumą praradusias studijų programas, studijų turinio sandara, mokymo(si) organizavimas neatliepa iššūkių, kuriuos kelia šių dienų gyvenimas.

Jei studijų programų atitiktis tikrovei (aktualumas) pirmiausia pačių aukštųjų mokyklų bent kartą per metus būtų vertinamos ir prireikus atitinkamai atnaujinamos, į tokį tiesiogiai būtų įtraukiami studentai, jų atstovai, teigiamų studijų kokybės pokyčių galėtume tikėtis daug greičiau. Juk sistemoje veikiantis asmuo labiau junta visus trūkumus ir privalumus, nei stebintysis iš šalies“ – teigia Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis.

LSS prezidentas taip pat akcentuoja, jog nemažiau svarbu studijų programose, be privalomųjų, užtikrinti galimybę studentams dalį studijų dalykų rinktis laisvai. Taip būtų plečiamos galimybės tobulėti kryptingai ir individualiai, atsižvelgiant į savo gebėjimų trūkumus ir poreikius.

Šios ir kitos studentų atstovų idėjos šiandien bus pateiktos Švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, Lietuvos kolegijų direktorių konferencijai bei Lietuvos nevalstybinių aukštųjų mokyklų asociacijai. Jomis LSS tobulinti siūlo viešai svarstyti pateiktą Laipsnį suteikiančių pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašą. Planuojama, kad aprašą iki balandžio vidurio nutarimu tvirtins Vyriausybė.

Lietuvos studentų sąjunga

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: