(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

Kauno Antano Smetonos vidurinės mokyklos bendruomenė šį trečiadienį susirinko į Pilietinio ir tautinio projekto renginį „Pilietiškumas ir patriotizmas”, skirtą 135 – osioms prezidento Antano Smetonos gimimo metinėms paminėti ir A. Smetonos muziejui atidaryti.

Renginio organizatoriai susirinkusiuosius džiugino skambiomis mokyklos choro dainomis, mokinių pasisakymais apie pilietiškumą ir patriotizmą. 9-11 klasių mokiniai pabrėžė, kad anksčiau, prieš 20-25 metus, dar nelaisvoje Lietuvoje dauguma mergaičių mokyklose į kasas buvo įsipynusios trispalves, berniukai jas buvo įsisegę švarkų atlapuose.

Projekto koordinatorė istorijos mokytoja metodininkė Kristina Statkutė, pristatydama vykdomas veiklas, pabrėžė, kad nors kai kurie konkursai ir mokinių projektai dar nėra baigti (pvz.: aštuntųjų klasių mokinių projektui „Piliečio knyga” dar renkamos moksleivių mintys tema „Koks turi būti tikras pilietis? Ar aš esu geras pilietis”), tačiau mokykla jau turi kuo pasigirti, pasidžiaugti: mokiniai aktyviai dalyvavo lankstinuko kūrimo konkurse „Aš – Lietuvos pilietis. Aš – patriotas”, plakato kūrimo konkurse „Lietuvos Pilietis 2009″, istorinio projekto „Lietuvos sienų kaita nuo seniausių laikų iki dabar” pateikčių kūrime.

Direktorė Violeta Balčiūnienė savo kalboje pasidžiaugė, kad mokykla pilietiškumą ir patriotizmą gali skatinti ir mokinius aktyvinti per įvairias veiklas, kurios tapo aktualios, mokyklai suteikus Antano Smetonos vardą.

Renginyje dalyvavo būrys garbingų svečių: Seimo nario Arimanto Dumčiaus padėjėjas-sekretorius Vytautas Povilonis, Kauno miesto tarybos narys Gediminas Budnikas, Kauno miesto tarybos narys Raimundas Kaminskas, Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas Antanas Bagdonas, prezidento Antano Smetonos brolio anūkė Sigita Smetonaitė-Petrauskienė, JSLC direktorius Algimantas Malkevičius, Kauno miesto Jaunųjų turistų centro atstovės, Kauno apskrities Viešosios bibliotekos retų ir senų spaudinių skyriaus atstovė.

Prieš oficialų muziejaus atidarymą mokiniai susirinkusiems svečiams pristatė savo kūrybinius darbus: projektinių darbų pateiktis „Nepriklausomybės kovos”, „Antanas Smetona – pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas”, skaitė ištraukas iš savo rašinių „Aš Antano Smetonos vidurinės mokyklos moksleivis” ir „Istorinė asmenybė, kuri įkvepia mane būti tikru piliečiu”. Vienuoliktųjų klasių mokiniai pristatė projektą „Renkame medžiagą mokyklos Antano Smetonos muziejui”, kurio metu surinko ir susistemino medžiagą apie A. Smetoną ir jo laikų Lietuvą.

Renginio pabaigoje buvo iškilmingai atidarytas mokyklos A. Smetonos muziejus. Svečius pasitiko mokyklos mokiniai, mokytojai. Atvykusieji buvo sužavėti surinkta mokyklos bendruomenės medžiaga apie A. Smetoną, fotografijų stendais, atskleidžiančiais tuometinį Lietuvos gyvenimą, tarpukario spauda, dovanotomis knygomis. Muziejaus vedėja mokytoja Kristina Statkutė pabrėžė, kad muziejuje planuojama organizuoti pamokas – susitikimus, teminius užsiėmimus, naudojant šiuolaikines modernias informacines technologijas.

Jau treti metai A. Smetonos vidurinė mokykla dalyvauja Pilietinio ir tautinio ugdymo programos projekte, o šiemet mokykla vykdo projektą „Lietuvos PILIETIS 2009″, kuris suteikia unikalią galimybę skatinti visuomeninį ir politinį mokyklos bendruomenės aktyvumą per įvairias veiklas, integruojant Pilietinio švietimo centro parengtą metodiką „PILIETIS”.

Didėjantis jaunimo mobilumas, jų pilietinė apatija, migracija, socialinės atskirties grupių ir mažumų integracijos, demografinės ir kitos problemos, jų kiltis skatina ieškoti būdų aktyvinti mokinius, skatinti jų pilietiškumą ir visuomeninį aktyvumą. Projekto metu mokiniai yra įtraukiami į įvairias veiklas: pilietinio ugdymo ir istorijos projektus, įvairius kūrybinius konkursus, popamokines veiklas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: