(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Šiandien Švietimo ir mokslo ministerijoje lankėsi Europos Komisijos mokslinių tyrimų generalinio direktorato generalinis direktorius José Manuel Silva-Rodriguezas. Susitikęs su švietimo ir mokslo ministru Gintaru Steponavičiumi ir mokslo bendruomenės atstovais, Europos komisijos (EK) mokslinių tyrimų generalinio direktorato vadovas pabrėžė bendros efektyvios Europos mokslinių tyrimų sistemos svarbą ir teigiamai įvertino šiuo metu Lietuvoje vykdomą mokslo ir studijų struktūrinę pertvarką.

Susitikime su Lietuvos mokslo bendruomenės atstovais EK Mokslinių tyrimų generalinio direktorato vadovas pristatė ES mokslinių tyrimų politikos planus po 2010 m. Jo teigimu, tik kuriant bendrą Europos mokslinių tyrimų erdvę įmanoma įveikti tokius šiandienos ir ateities iššūkius, kaip energetinis saugumas ir ištekliai, klimato kaita, sveikatos problemos ir populiacijos senėjimas. Tik visoms ES šalims narėms suvienijus mokslines pajėgas galima pasiekti, kad žinios taptų darnios ekonominės ir socialinės plėtros varikliu.

José Manuel Silva-Rodriguezas domėjosi šiuo metu Lietuvoje kuriamais mokslo, studijų ir verslo slėniais, mokslo finansavimu, proto nutekėjimo problemomis.

Gintaras Steponavičius pabrėžė, kad šie metai Lietuvos mokslo ir studijų sistemai yra esminių permainų metai. Mokslo, studijų ir verslo slėnių kūrimas grindžiamas viešosios ir privačiosios partnerystės ir tiesioginio bendradarbiavimo tarp mokslo ir verslo skatinimu. Pasak ministro, šiuo metu vykdoma mokslo institutų tinklo pertvarka ir slėniuose veiksiantys nauji stambūs valstybės mokslinių tyrimų centrai, moksliniams tyrimams skiriamos nemažos ES struktūrinių fondų lėšos ne tik padės spręsti šiuo metu aktualias proto nutekėjimo problemas, bet ir kels šalies ekonominį konkurencingumą.

Svečiui iš Europos Komisijos buvo išsamiai pristatyta Lietuvoje vykdoma mokslo ir studijų sistemos pertvarka. Švietimo ir mokslo ministrė Nerija Putinaitė kalbėjo apie iššūkius, kylančius pertvarkant Lietuvos mokslo ir studijų sistemą ir siekiant, kad ji veiktų kuo efektyviau. Pertvarkytos Lietuvos mokslo tarybos veiklą pristatė tarybos pirmininkas Eugenijus Butkus. Siūlymais, kaip skatinti aktyvesnį Lietuvos mokslininkų įsijungimą į Europos mokslinių tyrimų erdvę, pasidalino Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros direktorė Birutė Bukauskaitė.

ŠMM informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: