(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

Rytoj posėdžiausianti Kauno miesto savivaldybės taryba tikslins Kauno miesto savivaldybės 2010 metų biudžetą.

Biudžeto tikslinimas parengtas vadovaujantis asignavimų valdytojų pateiktais prašymais pakeisti asignavimų planus pagal programas, valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją. Patikslintas biudžetas sieks 721,888 mln. litų arba 17 milijonų litų daugiau nei ankstesnis patikslintas biudžetas.

Metų eigoje atsiradus nenumatytų pajamų (mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius, ilgalaikio turto realizavimo pajamos, atsargų realizavimo pajamos, dividendai, mokinio krepšelio lėšos, gautos iš kitų savivaldybių) siūloma atitinkamai pakeisti pajamų planą. Jau dabar prognozuojama, kad bus viršytas nekilnojamojo turto mokesčio pajamų planas.

Nuo liepos 1-osios panaikinus apskritis, Kauno miesto savivaldybei buvo perduotos 8 biudžetinės įstaigos: Kauno vaikų globos namai „Atžalynas”, Kauno apskrities priklausomybės ligų centras, Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Kauno 1-oji specialioji mokykla, Kauno apskrities specialioji mokykla, Kauno apskrities 1-oji vidurinė mokykla, Kauno V. Tumėnienės vaikų reabilitacijos centro mokykla.

Iš jų penkios įstaigos gauna pajamas už teikiamas paslaugas, kurios pervedamos į Savivaldybės iždą, todėl siūloma Savivaldybės administracijos vykdomos Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programos asignavimų planą padidinti 88,2 tūkst. litų (Kauno vaikų globos namai „Atžalynas”), Sveikatos apsaugos programos asignavimų planą padidinti 102 tūkst. litų (Kauno apskrities priklausomybės ligų centras), Švietimo ir kultūros departamento Švietimo programos asignavimus padidinti 11 tūkst. litų (Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Kauno apskrities specialioji mokykla) ir atitinkamai (iš viso – 201,2 tūkst. litų) padidinti pajamų už prekes ir paslaugas planą.

Atsirado ir nenumatytų išlaidų. Kauno miestą nuniokojusios audros padariniams likviduoti asignavimų valdytojų prašymu pagal galimybes siūloma skirti papildomus asignavimus 1,113 mln. litų:
187,2 tūkst. litų (vienkartinei socialinei pašalpai gyventojams padarytai žalai iš dalies kompensuoti),
9,3 tūkst. litų – Kauno vaikų globos namams (išverstiems medžiams, šakoms ir apgadintai stogo dangai sutvarkyti),
23,5 tūkst. litų – Savivaldybės daliniam dalyvavimui (20 proc.) stichinės nelaimės padariniams likviduoti programoje, kurios kitą išlaidų dalį (80 proc.) skirs Lietuvos darbo birža;
600 tūkst. litų – audros padariniams Kauno mieste likviduoti (išverstiems, nulaužtiems medžiams ir šakoms sutvarkyti, išvežti),
253 tūkst. litų – audros padariniams, padarytiems miesto gatvių apšvietimo elektros tinklams, likviduoti;
30 tūkst. litų – Savivaldybės administraciniams pastatams padarytiems nuostoliams likviduoti (vandens užpilto valgyklos pusrūsio patalpoms remontuoti, Sapiegos g. 4 esančiame pastate pažeistai balkono konstrukcijai, hidroizoliacijai sutvarkyti, vėjo nuplėštiems vandens surinkimo latakams, pažeistam tinkui, išlaužtoms durims atstatyti, Rotušės a. 15 čerpių stogui sutvarkyti),
10 tūkst. litų – audros metu nukentėjusiems 40-čiai gyvenamųjų namų (daugiabučių) – audros padarinių likvidavimo išlaidoms iš dalies padengti;
Švietimo ir kultūros departamentui numatyta 249,4 tūkst. litų:
128,6 tūkst. litų – švietimo įstaigoms nupjautiems, išverstiems medžiams, nuolaužoms sutvarkyti, aplaužytų medžių šakoms genėti, kelmams rauti ir išvežti,
24,4 tūkst. litų – tvoroms remontuoti,
4,8 tūkst. litų – langams įstiklinti, pakeisti,
70,6 tūkst. litų – stogams, pavėsinėms, lietvamzdžiams remontuoti, ventiliacijos kaminams apskardinti,
21 tūkst. litų (Kauno kamerinio teatro ir „Ryto” bibliotekos stogams suremontuoti).

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: