(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2010–2012 m. programą.

Programos tikslas – sukurti Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos sistemą, kurioje būtų surinkta  išsami informacija apie Savivaldybės gyventojų sveikatą, aplinkos bei sveikatos priežiūros ypatumus ir ja remiantis būtų planuojamos bei įgyvendinamos savivaldybės gyventojų sveikatos stiprinimo ir rizikos veiksnių mažinimo priemonės.

Kauno  rajone nėra bendros duomenų bazės, kuri Savivaldybės lygmeniu leistų nustatyti pagrindines sveikatą žalojančių veiksnių priežastis, visapusiškai parodytų rajono gyventojų sveikatos būklę ir leistų planuoti bei įgyvendinti poreikius atitinkančias priemones sveikatai stiprinti, gyventojų sergamumui ir  mirtingumui mažinti.

Įgyvendinus šią programą, bus sukurta Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos sistema, surinkti duomenys ir rodikliai reikalingi Savivaldybės gyventojų sveikatai  įtakos turinčių veiksnių vertinimui. Informacija apie visuomenės sveikatą bus prieinama visuomenei Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro interneto puslapyje,  remiantis stebėsenos duomenimis bus planuojamos ir įgyvendinamos Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo priemonės.

Visuomenės sveikatos stebėsenos programa bus finansuojama iš Lietuvos Respublikos  valstybės biudžeto ir Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Programai finansuoti taip pat gali būti naudojamos tarptautinių organizacijų ir programų, specialiųjų fondų ir rėmėjų tam tikslui skirtos lėšos.

Kauno rajono savivaldybės stebėsenos programai pritarė Lieuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministerijos Higienos instituto sveikatos informacijos centras.

Kauno rajono savivaldybės informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: