Šalies Vyriausybė dėl įstrigusio Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) klausimo netenka studentų pasitikėjimo. Lietuvos studentų sąjunga reikalauja kuo greičiau perduoti PSD klausimą svarstyti Seimui.

„Vyriausybės užsitęsęs PSD klausimo svarstymas verčia studentus abejoti nuoširdumu vykdyti sisteminę aukštojo mokslo pertvarką ir protingai taupyti lėšas. Itin daug dvejonių kelia jau pusmetį Vyriausybės teikiami siūlymai, kurie kaskart prieštarauja pačių valdžios atstovų deklaruojamom siekiamybėm. Atsižvelgdami į situaciją, raginame daugiau nedelsti ir PSD klausimą perduoti svarstyti Seimui“,- situaciją komentuoja Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis

Studentų sąjungos prezidento teigimu, Vyriausybės teikiami siūlymai verčia manyti, jog PSD klausimas pirmiausiai sprendžiamas dangstant esamas PSD lėšų planavimo ir skirstymo tvarkos ydas.

„Abejonių kelia, kiek Sveikatos apsaugos ministerija teikiamais siūlymais sąmoningai vengia racionalios studentų PSD sistemos pertvarkos. Juk iš esmės reformavus studentų PSD sistemą, atsirastų galimybė analogiškai pertvarkyti ir kitas sveikatos draudimo sistemas“, – teigia Studentų sąjungos prezidentas.

Pasak D. Dikšaičio, taip pat mįslingai atrodo Finansų ministerijos pozicija, kuri visada deklaravo, jog būtina kuo skaidriau ir racionaliau leisti valstybės biudžetą. Tačiau svarstant PSD sistemos klausimą, ministerija žvelgia, lyg užrištomis akimis. O Studentų sąjungos pasiūlytas PSD sistemos sprendimo būdas, kuris padėtų ne tik apdrausti visus studentus, bet ir sutaupyti dalį lėšų valstybės labui, Vyriausybėje net nėra svarstomas.

Be to, Vyriausybės elgsena nepaiso ir Seimo Švietimo mokslo ir kultūros komiteto parodytos valios, kuri vienareikšmiškai pasisako už studentams priimtiną PSD sprendimo kelią.

Studentų sąjungos prezidentas taip pat pastebi, kad Vyriausybė siūlomais sprendimais numojama ranka į daugiau nei 4 tūkstančius pilietiškų studentų, kurie tikėjosi, jog jų balsas bus išgirstas.

Lietuvos studentų sąjungos prezidento D.Dikšaičio teigimu, tokia Vyriausybės pozicija PSD klausimu sudėtingai paaiškinama ir suprantama. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Studentų atstovai ragina Vyriausybę ateinančią savaitę nebeatidėlioti svarstymais PSD klausimo ir perduoti jį spręsti Seimui. Tokiu atveju, Studentų atstovai gins studentų teises atskirai kreipiantis į Seimo narius.

Studentų atstovai tiki, jog Seimas atsižvelgs į vienus jautriausių, neturinčių pastovių pajamų bei siekiančius žinių jaunus visuomenės narius ir priims valstybei bei studentams palankų PSD sistemos sprendimą.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Trumpai primename apie svarbiausius įvykius studentų PSD istorijoje:

2010m. balandžio mėn. Sveikatos draudimo įstatymo pataisas Vyriausybė ėmėsi kurti Premjero potvarkiu suburtoje darbo grupėje. Sąjungos atstovai grupėje teikė siūlymus dėl visų nedirbančių studentų įtraukimo į PSD lengvatų sąrašą, tačiau tokie siūlymai buvo ignoruoti.

2010m. birželio 10 d. Studentų sąjungos Taryba taip pat priėmė poziciją, jog studijų forma negali būti pagrindu akademiniam jaunimui neteikti valstybės skiriamų lengvatų.

2010m. lapkričio 17 d. PSD klausimą norėta svarstyti ir Vyriausybėje, kai buvo ketinama pateikti įstatymo projektą, kuriuo būtų diskriminuojami ištęstinių studijų bei vyresni nei 25 metų nuolatinių studijų studentai. Lietuvos studentų sąjunga reaguodama į tai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje surengė masinę laiškų protesto akciją, po kurios Vyriausybė nusprendė atidėti šio klausimo sprendimą.

2010m. Lapkričio 18 d. Lietuvos studentų sąjungos pozicijai dėl studentų PSD pritarimą išreiškė Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos universitetų rektorių bei Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos.

2010m. Lapkričio 19 d. įvyko išplėstinis, dar 2010 m. balandį Premjero potvarkiu suburtos darbo grupės pasitarimas PSD klausimui pakartotinai spręsti. Tačiau pasitarime nebuvo prieita prie bendros pozicijos, kaip toliau reiktų elgtis su studentų PSD.

2010m. gruodžio prad. Švietimo ir mokslo ministerija, norėdama išsiaiškinti realų PSD lėšų poreikį nuolatinės ir ištęstinės studijų formos studentams, atliko dirbančių ir nedirbančių studentų duomenų analizę. Tyrime buvo akcentuojama, jog šalies dieninės bei nuolatinės studijų formos studentų sveikatos draudimui buvo skiriama apie 80 mln. litų. Tačiau analizėje apskaičiuota, kad apdrausti nedirbančius studentus užtektų skirti per 18 mln. litų.

Tokiomis aplinkybėmis Sveikatos apsaugos ministerijos, Ligonių kasų prie Sveikatos apsaugos ministerijos teiginiai, jog visų nedirbančių studentų PSD išlaidoms dengti valstybė neturi lėšų, vertintini, kaip nepagrįsti. Pažymėtina, kad Lietuvoje iki šiol nebuvo analizuojamas realus PSD skirstymas dieninės ir nuolatinės studijų formos studentams.

2011m. sausio 10 d. Studentų atstovai Sveikatos apsaugos ministerijos pasiūlytam Sveikatos apsaugos įstatymo projektui pažėrė šūsnį pastabų ir pateikė siūlymus jam tobulinti. Vienas pagrindinių siūlymų – iš esmės reformuoti Privalomojo sveikatos draudimo sistemą. Pateikti Studentų sąjungos siūlymai PSD klausimu pagrindė faktą, jog valstybės lėšos gali būti ne tik sutaupytos, bet ir apdrausti visi studentai, nepaisant jų studijų formos ir amžiaus.

Su Studentų sąjungos siųstais valdžios atstovams kreipimosi raštais (PSD sistemos sprendimo siūlymais) susipažinti galite Lietuvos studentų sąjungos tinklalapyje www.lss.lt, skiltyje „Dokumentai“.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: