Moterų ir vyrų lygybei skirtas priemones savivaldybės turės įtraukti į savo strateginės veiklos planus. Šie Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimai įsigaliojo nuo spalio.

Pakeitimai numato, jog savivaldybės turės imtis aktyvių veiksmų moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti, numatant konkrečias programas ir priemones šiems klausimams spręsti bei jas įtraukiant į strateginius plėtros ir (ar) savivaldybės strateginius veiklos planus.

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, galiojantis jau šešiolika metų, skirtas užtikrinti moterų ir vyrų lygias teises ir galimybes bei uždrausti tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją dėl lyties, ypač kai tai susiję su šeimine ar santuokine padėtimi. Trečio straipsnio pakeitimai, įsigaliojo nuo šių metų spalio 1 d.

Siekiant padėti savivaldybėms pasirengti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimams, pernai rugsėjo mėnesį pradėtas vykdyti projektas „Lyčių lygybė – pelninga investicija!“. Jo tikslas – suteikti žinių savivaldybių, savivaldybėms priklausančių institucijų darbuotojams, socialiniams partneriams (profesinėms sąjungoms ir darbdaviams) bei nevyriausybinių organizacijų atstovams moterų ir vyrų lygių galimybių klausimais, visų pirma užimtumo srityje. Suteiktos žinios padės savivaldybėms identifikuoti nelygybės problemas bei numatyti, suplanuoti ir įgyvendinti priemones toms problemoms spręsti.

Projektu siekiama suteikti informacijos apie moterų ir vyrų lygių teisių ir galimybių pažeidimų atvejus, jų atpažinimą ir prevenciją, moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimą darbo rinkoje, moterų ir vyrų lygybės darbe ir subalansuoto lyčių atstovavimo priimant sprendimus privalumus ir naudą.

Projektas skatina keisti stereotipines nuostatas apie moterų ir vyrų vaidmenį visuomenėje, didinti suvokimą apie lyčių lygybės aspekto integravimo į valstybės ir visuomenės gyvenimą svarbą, poveikį visuomenės ekonominei ir socialinei raidai, užimtumui, švietimui, sveikatos apsaugai ir kitoms sritims, formuoti visuomenės nuostatas apie lyčių lygybę bei jos svarbą ir naudą visuomenės gerovei, sukuriant socialinę partnerystę tarp pilietinės visuomenės ir savivaldos institucijų, jose dirbančių darbuotojų bei įtraukti moterų ir vyrų lygių galimybių aspektą į visus vadovavimo, valdymo ir priemonių įgyvendinimo lygmenis.

Projektą „Lyčių lygybė – pelninga investicija!“, finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos biudžeto lėšų, inicijavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o įgyvendina Moterų informacijos centras ir partneriai.

Nuo projekto pradžios pilną mokymų kursą jau išklausė 23 rajonai. Numatyta, jog iki spalio 30 d. – mokymų pabaigos – žinios apie moterų ir vyrų nelygybės priežastis, pasekmes bei lygybės skatinimo priemones bus suteiktos trisdešimties rajonų tarnautojams. Projekto koordinatorių teigimu, Alytaus raj., Jonavos, Vilniaus m., Neringos ir Rietavo savivaldybės jau aktyviai rengia pasiūlymus, kurie galėtų būti įtraukti į jų strateginius planus.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: