(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Per tris šių metų ketvirčius Lietuvoje registruotos draudimo įmonės dirbo pelningai – jos uždirbo beveik 152 mln. litų neaudituoto pelno, t.y. 62 mln. litų daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Didžiąją dalį pelno lėmė sėkminga įmonių investicinė veikla, iš kurios gautas 109 mln. litų pelnas. Draudimo veiklos pelnas buvo 47 mln. litų, tai trečdaliu mažiau nei per tris 2008 m. ketvirčius.

„Teigiamą draudimo įmonių veiklos rezultatą iš investicinės veiklos lėmė konservatyvi investavimo politika ir palanki situacija finansų rinkose. Sunkmečiu pasiteisino draudikų pasirinkta strategija daugiausiai investuoti į išsivysčiusių šalių Vyriausybių vertybinius popierius. Draudimo veiklos pelnui didelę įtaką turėjo techninių atidėjinių mažėjimas. Be to, prie teigiamų draudikų veiklos rezultatų prisideda ir sumažėjęs vienos didžiausių ne gyvybės draudimo grupių – transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės – nuostolingumas“, – teigia Ramūnas Baravykas, Draudimo priežiūros komisijos pirmininko pavaduotojas.

Per tris šių metų ketvirčius gyvybės draudimo įmonės uždirbo beveik 60 mln. litų pelno, t.y daugiau nei du kartus, lyginant su pernai tuo pačiu laikotarpiu, kai pelną sudarė 25,5 mln. litų. Didžiąją gyvybės draudimo įmonių pelno dalį – beveik 42 mln. litų – sugeneravo investicinė veikla.

Gyvybės draudimo įmonių pelnas iš draudimo veiklos per pirmus devynis šių metų mėnesius siekė 17,8 mln. litų, t.y. beveik 10 proc. mažiau nei pernai per tą patį laikotarpį.

Sausį-rugsėjį ne gyvybės draudimo įmonės pelno uždirbo beveik 92 mln. litų, t.y. beveik 43 proc. daugiau nei pernai per tą patį laiką. Didžiąją dalį pelno taip pat generavo investicinė veikla, iš kurios gauta daugiau kaip 67 mln. litų pelno. Iš draudimo veiklos gautas pelnas siekė 29,4 mln. litų, t.y. 40 proc. mažiau nei per tris 2008 m. ketvirčius.

Per devynis šių metų mėnesius pelningiausiomis draudimo sritimis buvo sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimas (kasko), turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų, bendrosios civilinės atsakomybės draudimas bei draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Nuostolingiausias buvo TPVCA (transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės) privalomasis draudimas bei kredito draudimas.

„Įmonių pelną iš draudimo veiklos lėmė ne tiek efektyvi draudikų veikla, kiek dėl kritusios naujų draudimo sutarčių sudarymo apimties mažinami rezervai. Tai sudarė apie 250 milijonų litų atlaisvintų lėšų, kurios padarė teigiamą įtaką draudimo įmonių rezultatams. Tačiau tai yra trumpalaikis efektas, nes draudimo rinkos kritimas stabilizuojasi, todėl rezervai toliau neturėtų mažėti. O rinkai pradėjus augti, draudikai turės rezervus didinti, tai ateityje gali turėti neigiamos įtakos jų veiklos rezultatams“, – sako R. Baravykas.

Pagal 15 draudimo įmonių pateiktų finansinių ataskaitų duomenis, per tris šių metų ketvirčius dvylika draudimo įmonių dirbo pelningai. Investicinė veikla buvo pelninga visoms draudimo įmonėms, o iš draudiminės veiklos nuostolį patyrė 2 gyvybės ir 6 ne gyvybės draudimo įmonės.

Draudimo priežiūros komisijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: