(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

2009 metais per draudimo brokerių įmones pasirašyta virš 30 proc., beveik 465 mln. litų visų rinkoje pasirašytų draudimo įmokų. Ši dalis, palyginus su 2008 metais, sumažėjo 2,5 proc. punkto, tačiau brokerių įmonės, kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, ir toliau išlieka svarbus draudimo produktų platinimo kanalas. Tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms sudarytų draudimo sutarčių skaičius padidėjo 1,5 proc. punkto – iki 18,5 proc. visų draudimo rinkoje sudarytų draudimo sutarčių.
Draudimo brokeriai aktyviausiai veiklą vykdė ne gyvybės draudimo rinkoje – tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms, 2009 metais buvo sudaryta daugiau kaip 756 tūkst. draudimo sutarčių, kurių 99,9 proc. sudarė ne gyvybės draudimo ir tik 0,1 proc. gyvybės draudimo sutartys. Todėl draudimo brokerių įmonės, kurios praėjusiais metais išplatino 18,8 proc. ne gyvybės draudimo sutarčių ir tik 1 proc. gyvybės draudimo sutarčių, yra vienas svarbiausių ne gyvybės draudimo sutarčių platinimo kanalų. Sumažėjusį, per brokerius sudarytų, gyvybės draudimo sutarčių skaičių lėmė vieno iš aktyvesnių brokerių – UAB „Finsaltas” – veiklos perorientavimas (buvusi brokerių įmonė 2008 metų pabaigoje tapo vieno iš draudikų priklausomu tarpininku).

Dešimties didžiausių draudimo brokerių įmonių dalis apytiksliai sudarė 38 proc. visų per nepriklausomus draudimo tarpininkus sudarytų draudimo sutarčių. Palyginti su 2008 metais, šis skaičius padidėjo 3 proc. punktais.

Nepriklausomų draudimo brokerių išplatintų sutarčių portfelio struktūra išliko panaši kaip ir 2008 metais. Didžiausia per draudimo brokerius sudarytų sutarčių dalis, kaip įprasta, teko su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės (TPVCA) draudimo grupei – 62 proc. sutarčių, ši dalis, palyginti su 2008 metais padidėjo 4 procentiniais punktais. Antroje ir trečioje vietoje išliko tos pačios draudimo grupės, tačiau jų dalis sumažėjo: laidavimo draudimo ir sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimo grupės, atitinkamai sudarė 7,9 proc. ir 7,1 proc., sudarytų draudimo sutarčių portfelio.

Pagal draudimo brokerių įmonių pasirašytas draudimo įmokas didžiausia dalis tenka sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimo grupei – 130,3 mln. litų, su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo grupei – 101,8 mln. litų, turto draudimo nuo gamtinių jėgų ir turto draudimo nuo kitų rizikų grupei – 83,7 mln. litų (atitinkamai 28 proc., 22 proc., 18 proc. visų pasirašytų įmokų). Po šių grupių daugiausia įmokų pasirašyta tradicinio gyvybės draudimo bei gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, grupėse – 36,6 mln. litų ir 29,8 mln. litų (atitinkamai 8 ir 6 proc. visų pasirašytų įmokų).

Beveik pusę visų pasirašytų draudimo įmokų sudarė įmokos pagal trijų kompanijų per nepriklausomus draudimo tarpininkus išplatintas sutartis: AB „Lietuvos draudimas” pasirašytos draudimo įmokos sudarė 22 proc., If P&C Insurance AS filialo – 15 proc. ir UADB „ERGO Lietuva” – 11 proc. pasirašytų draudimo įmokų.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: