(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Vienas svarbiausių „Eksportuojančiosios Lietuvos” uždavinių yra užtikrinti, kad smulkus ir vidutinis verslas gautų jam reikalingas kokybiškas viešąsias paslaugas: informaciją, konsultacijas, mokymus ir kt. Todėl vizitų metu su vietos verslininkais aptariami verslo poreikiai viešosioms paslaugoms regionuose, aiškinamasi, kokios priemonės juos geriausiai tenkina. Diskutuojama apie verslo informacijos centrų indėlį į vietos verslo gyvybingumą, galimybes ir problemas, trukdančias efektyviam centrų darbui.

Praėjusią savaitę „Eksportuojančiosios Lietuvos” atstovai aplankė verslo informacijos centrus, kur dalijosi informacija apie verslo partnerių užsienyje paieškos būdus, šiais metais smulkiajam ir vidutiniam verslui numatomą teikti pagalbą. Taip pat susitikimuose aiškinama apie informacinių technologijų priemonių svarbą plėtojant eksportą (elektroninė prekyba, reikalavimai interneto puslapiams ir kt.

Neseniai savo veiklą pradėjusi viešoji įstaiga „Eksportuojančioji Lietuva” atliks dvi pagrindines funkcijas: rems smulkųjį ir vidutinį verslą bei skatins eksportą. Planuojama, kad smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimas apims verslumo, naujų įmonių steigimo skatinimą, pagalbą pirmais įmonės gyvavimo metais, mokymus ir konsultacijas siekiant didinti įmonių gebėjimus ir konkurencingumą. „Vykdydami šias veiklas prisidėsime prie aktualiausio šiandienos ekonomikos problemos sprendimo – naujų darbo vietų kūrimo”, – sako įstaigos „Eksportuojančioji Lietuva” generalinis direktorius Paulius Lukauskas.

„Eksportuojančioji Lietuva”, naudodama regionuose esančią paramos verslui infrastruktūrą, siekia plėsti paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui formas, gerinti jos prieinamumą, kokybę ir efektyvumą. „Žinių apie verslo pradžią ar kaip jį plėsti paieška atima iš verslininko daug brangaus laiko ir jėgų. „Eksportuojančioji Lietuva” yra ta institucija, kuri šias žinias yra sukaupusi ir gali jas perduoti verslininkui, dirbančiam bet kurioje Lietuvos vietoje”, – teigia P. Lukauskas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: