ES lėšos padės bedarbiams įsidarbinti
(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Beveik 59 tūkst. bedarbių ar įspėtų apie atleidimą žmonių galės pasinaudoti Europos socialinio fondo parama, įgydami darbo įgūdžius, įsidarbindami subsidijuojant, dirbdami viešuosius darbus ir kt.

Rugpjūčio mėnesį pasirašytomis trišalėmis sutartimis tarp Lietuvos darbo biržos, Europos socialinio fondo agentūros ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtas finansavimas projektams „Laikinas užimtumas“ ir „Integravimo į darbo rinką skatinimas“.

Šie projektai finansuojami pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“. Nuo šių metų liepos 1 d. jie jau vykdomi teritorinėse darbo biržose, finansuojant iš valstybės biudžeto lėšų.

Projekto „Laikinas užimtumas“ tikslas – skatinti bedarbių grįžimą į darbo rinką, palaikant jų darbinius įgūdžius ir sudarant sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų. Ši finansinė parama sudarys sąlygas 33 700 bedarbių per laikiną užimtumą – viešuosius darbus – grįžti į darbo rinką, palaikyti darbo įgūdžius ir užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

Tikimasi, kad šis projektas sėkmingai tęs 2009 m. pabaigoje baigtą projektą „Laikino užimtumo rėmimas“.

Šio projekto įgyvendinimo metu apie 16 tūkst. bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams buvo sudarytos galimybės palaikyti turimus ar atstatyti prarastus darbo įgūdžius, o dalyvaujant viešuosiuose darbuose – turėti pajamų šaltinį.

Kito projekto „Integravimo į darbo rinką skatinimas“ tikslas – didinti bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų konkurencines galimybes ir padėti įsitvirtinti darbo rinkoje ar laikinai įsidarbinti.

Teritorinėse darbo biržose 25 100 žmonių bus organizuojamas profesinis mokymas, pasiūlyta įgyti darbo įgūdžius, taip pat vykdomos įdarbinimo subsidijuojant, darbo rotacijos, bedarbių teritorinio judumo rėmimo priemonės. Numatoma, kad bedarbių įsidarbinimo lygis per 6 mėnesius po dalyvavimo profesinio mokymo ar remiamojo įdarbinimo priemonėse sudarys ne mažiau kaip 75 procentus.

Norint dalyvauti šiose programose, reikia kreiptis į savo teritorinės darbo biržos konsultantą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: