(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Penktadienį Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra paskelbė, kad nutarta skirti subsidiją Kauno miesto savivaldybės pateikto projekto „Europos jaunimo savaitės renginiai Kauno regione“ įgyvendinimui. Projektui skiriama suma – 7855 eurų (27122 litai).

Kauno miesto savivaldybės taryba vasario 18 d. posėdyje pritarė projekto paraiškos teikimui Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrai, finansavimui pagal Europos sąjungos programą „Veiklus jaunimas“, gauti.

Pasak Kauno miesto jaunimo reikalų koordinatorės Lauros Ramanauskaitės-Stašiauskienės, šis projektas – auno miesto ir kaimyninių savivaldybių jaunimo reikalų koordinatorių idėja kartu įgyvendinti Europos jaunimo savaitės renginius Kauno regione. Vienas pagrindinių projekto tikslų – užtikrinti bendradarbiavimą ir keistis vertingos patirties pavyzdžiais tarp savivaldybių, stiprinti skirtingų sričių – dirbančių su jaunimu – specialistų ir politikų bendradarbiavimą, struktūrinį politikų ir jaunų žmonių dialogą, gerinti jaunimo reikalų išmanymą bei remti bendradarbiavimą su įvairiomis Kauno regione veikiančiomis jaunimo organizacijomis.

Projekto įgyvendinimo metu jaunimo reikalų koordinatoriai, jaunimo reikalų tarybų nariai ir savivaldybių politikai iš Kauno miesto, Kauno, Kėdainių, Kaišiadorių, Prienų, Jonavos ir Raseinių rajonų, Birštono savivaldybių suvienys savo jėgas ir kompetenciją ir kartu su jaunimu dalyvaus Europos jaunimo savaitės veiklose – seminaruose, mobiliuose užsiėmimuose – orientacinėse dviračių varžybose „Šviesk ant dviejų ratų“, meninės raiškos renginiuose – kino vakaruose „Po Europos dangum“ ir jaunimo pasirodymuose koncerto metu.

Taip sutapo, kad Kauno miesto savivaldybė yra viena pirmųjų savivaldybių Lietuvoje, kuri rengia Jaunimo politikos strategiją, tikimasi aktyvaus jaunimo atstovų ir politikų dalyvavimo konferencijoje, kurios pagrindinė tema – ES Jaunimo strategija „Investicijos ir galimybių suteikimas”. Bus nagrinėjama, kokia yra minėtoji strategija, apie ką joje kalbama, kiek vietinės valdžios institucijos gali į ją atsižvelgti, kiek yra aktualios strategijoje keliamos problemos, temos; ką gali veikti nevyriausybinės organizacijos?

Projekto metu į įvairias veiklas planuojame įtraukti apie 300 jaunų žmonių. Projekto veiklos bus matomos ir atviros visai miesto bendruomenei.

Pagalbą dėl padalomosios medžiagos pasiūlė Kauno Europos informacijos centras „Europe direct“. Prie Europos jaunimo savaitės renginių savo renginiais prisidės ir Kauno technologijos universiteto studentų atstovybė, Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“.

Europos jaunimo savaitė vyksta nuo 2003 m. kas 18 mėn. pagal struktūrinio dialogo ir prezidentaujančių Europos Sąjungos Tarybai valstybių ciklus. Europos jaunimo savaitė prisidės prie Europos Jaunimo strategijos prioritetų įgyvendinimo ir bus integrali struktūrinio dialogo dalis.
Europos jaunimo savaitė vyks 2011 m. gegužės 15-22 d. Daugiau informacijos apie ES programą „Veiklus jaunimas“ galite rasti www.jtba.lt.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: