(c) organizatorių archyvo nuotr.

Geriausiai tvarkomų Lietuvos vaikų švietimo įstaigų teritorijų apžiūroje – konkurse dalyvauja penkios Kauno rajono savivaldybės įstaigos: Noreikiškių lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“, Batniavos ir Saulėtekio pagrindinės mokyklos, Babtų ir Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos.

Gegužės 12 dieną aplinkos bei švietimo ir mokslo ministrai bendru įsakymu patvirtino geriausiai tvarkomų Lietuvos vaikų švietimo įstaigų teritorijų apžiūros – konkurso 2010 m. nuostatus, sąlygas, vertinimo kriterijus ir pakvietė aktyviai dalyvauti šiame konkurse. Apžiūra – konkursas rengiamas dviem etapais: I etapas savivaldybėse – iki 2010 m. liepos 15 d., II etapas – Lietuvos Respublikoje iki 2010 m. spalio 15 d. Už I apžiūros – konkurso etapo rengimą yra atsakingos savivaldybių administracijos, už II etapo – konkurso organizatoriai Aplinkos bei Švietimo ir mokslo ministerijos.

Kauno rajono savivaldybės komisija – pirmininkė Irena Marcinkevičienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja, narės: Irena Bertašiūtė, Urbanistikos skyriaus vyr. architektė; Giedrė Juknienė, Ekologo skyriaus vyr. sp ecialistė; Regina Šležienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė; Žydra Narbutienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. technologė – jau aplankė visas šias švietimo įstaigas.

Komisija pasidžiaugė šių įstaigų aktyvumu, darbuotojų darbštumu, išmone, išnagrinėjo surinktus duomenis apie aplankytų vaikų švietimo įstaigų teritorijų būklę, peržiūrėjo išvykų metu nufotografuotas teritorijas, aptarė įstaigose užpildytas teritorijų vertinimo lenteles pagal patvirtintus vertinimo kriterijus .Visos teritorijos buvo savitos, skirtingi buvo jų privalumai ir trūkumai.

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos teritorija (4,5 ha) išsiskyrė gera želdinių būkle, išlaikyta natūralios gamtos zona, mažąja architektūra, gera stadiono būkle, tvarkinga tautine atributika. Šios įstaigos teritorija racionaliai naudojama, atsižvelgiant į vaikų ir pedagogų poreikius, saugomi vertingi kraštovaizdžio elementai (senoji tujų alėja, ąžuolas), iškeliami savos gamybos inkilai ir lesyklos.

Noreikiškių lopšelio-darželio „Ąžuolėlis“ teritorija (1,2 ha) nustebino labai tvarkingais lauko žaidimų įrenginiais ir smėlio dėžėmis, skoningais išpuoselėtais gėlynais, įdomiomis medinėmis skulptūromis. Vaikai ir darbuotojai čia aktyviai įtraukiami į teritorijos puoselėjimą bei aplinkosauginių užsiėmimų propagavimą. Šios įstaigos teritorija kruopščiai suplanuota – numatytos poilsio ir žaidimų zonos, darbo zonos (mokomasis daržas), taip pat saugoma ir tvarkoma sena tujų alėja.

Batniavos pagrindinės mokyklos teritorijoje (2,4 ha) įrengta žalioji klasė, koplytstulpis, želdiniai ir gyvatvorės – geros būklės, stulpuose žydi vazoninės gėlės, labai gerai sutvarkyti keliai ir aikštelė automobiliams. Ši mokykla paruošė projektą naujo stadiono įrengimui.

Saulėtekio pagrindinės mokyklos teritorija (3,99 ha) išsiskyrė ypatinga želdinių gausa, labai įdomiais „atminimo medžiais“ su informacinėmis lentelėmis apie jų istoriją, inkilų ir paukščių gausa, gamtos natūralumu. Šios mokyklos teritorijoje saugomi 2 aptverti tvenkiniai, senovinis šulinys su svirtimi, įrengta žalioji klasė.

Babtų gimnazijos teritorija visų pirma unikali savo dydžiu – 7,13 ha. Šioje teritorijoje taip pat yra mažosios architektūros, gausu įdomių želdinių ir gėlynų, formuojamas ir plečiamas naujas rožynas. Į mokyklos teritoriją patenka senas vaismedžių sodas, yra tvarkingi krepšinio, futbolo, gimnastikos aikštynai. Mokykla turi išskirtinį vidinį kiemelį, ruošiami projektai jo pilnam sutvarkymui ir apželdinimui.

Komisija, atsižvelgdama į surinktą informaciją bei vadovaudamasi patvirtintais geriausiai tvarkomų Lietuvos vaikų švietimo įstaigų teritorijų apžiūros – konkurso 2010 m. vertinimo kriterijais, nutarė gražiausiai ir geriausiai tvarkoma Kauno rajono ikimokyklinio ugdymo programą vykdančios įstaigos teritorija pripažinti Noreikiškių lopšelio – darželio „Ąžuolėlis“ teritoriją (95 balai), o bendrojo lavinimo mokyklos teritorija – Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos teritoriją (91 balas).

Taip pat komisija pasiūlė visoms konkurse – apžiūroje dalyvavusioms 5 Kauno rajono vaikų švietimo įstaigoms įteikti Kauno rajono savivaldybės padėkas už krašto gražinimą ir gamtos puoselėjimą bei paskatinamuosius prizus.

Vilma Kasperavičienė
KRS informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: