(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

2010 m. sausio 3 d. 12 val. Kauno miesto rotušėje vyko tradicinė padėkos ceremonija. Šventinio padėkos renginio metu buvo paskelbta, kiek tiksliai pavyko surinkti lėšų Kalėdinio labdaros vakaro metu. Meras Andrius Kupčinskas įteikė padėkas labdaros renginio rėmėjams.

Preliminariais skaičiavimais Kalėdinio labdaros vakaro metu buvo surinkta 100 tūkstančiai litų. Renginyje dalyvavo ir remiamų organizacijų atstovai.

Tradicinės padėkos ceremonijos metu buvo įteikti „Gerumo kristalai” 30-čiai nusipelniusių kauniečių, kurie 2009 m. pasižymėjo kilniais, gerais bei prasmingais darbais. Gerumo kristalų apdovanojimas skiriamas už gerus darbus Kauno bendruomenei ir Lietuvai visose veiklos srityse.

Anksčiau Gerumo kristalas buvo vadinamas Gerumo plyta.

Gerumo kristalas – simbolinis stiklo kristalas su miesto herbu raudoname įdėkle (autorius – dailininkas Edmundas Unguraitis). Kandidatus Kauno miesto savivaldybės Apdovanojimų tarybai siūlė miesto visuomeninės organizacijos ir kauniečiai, nepriklausantys jokiai organizacijai.

Devynis kandidatus pateikė miesto meras. Kitiems kauniečiams, pasižymėjusiems gerais darbais, gražiais poelgiais, meras Andrius Kupčinskas įteikė padėkas.

Šventiniame renginyje buvo apdovanoti gražiausiai šventėms pasipuošusių įstaigų, organizacijų, įmonių atstovai. Už ilgametę miesto erdvės puošybą buvo įvertinta UAB „Aurika”, už estetiškai patrauklų papuošimą – AB „Lietuvos geležinkeliai” „Kauno geležinkelių infrastruktūra” filialas.

Buvo padėkota šventinio Rotušės aikštės papuošimo sumanytojai ir įgyvendintojai – Tekstilės ir dailės gildijos direktorei Jolantai Šmidtienei.

Aktoriui Petrui Venslovui buvo įteiktas Kauno miesto savivaldos 600-ųjų metų proginis pasidabruotas medalis.

Visų apdovanotųjų vardu kalbėjo ir miesto vadovams už apdovanojimus dėkojo pianistė Audronė Eitmanavičiūtė.

GERUMO KRISTALAIS APDOVANOTI:

1. Aidas Augustis. Dailininkas, Kauno Sargėnų vidurinės mokyklos dailės mokytojas, daug dėmesio skiria jaunimo meniniam ugdymui, Lietuvos tradicijų puoselėjimui.

2. Irena Belickienė. Visuomeninės organizacijos „Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Kauno skyrius” įkūrėja. Organizuoja medicinos ir materialinės pagalbos asmenų grupes. Jos dėka palaikomi ryšiai su užsienio lietuviais ir vietiniais verslininkais. Gaunama parama dalijama buvusiems tremtiniams, politiniams kaliniams ir jų šeimų nariams.

3. Kazimieras Bendoraitis. Gyvendamas Vokietijoje aktyviai vysto patriotinę veiklą, propaguoja lietuvių kultūrą, tradicijas, supažindina su Lietuvos Respublikos ir Kauno miesto istorija. Ši veikla užsiima nuo Lietuvos okupacijos pradžios (1945) iki šių dienų. Vienija ne tik Vokietijoje gyvenančius tautiečius, bet ir bendradarbiauja su kitų šalių lietuvių bendruomenėmis.

4. Jūratė Bobinienė. Užauginusi vienuolika savo vaikų. 15 metų dirba savanore Lietuvos Samariečių bendrijoje. Daug metų dirba pasiaukojantį darbą, kauniečiams ji dalija maisto produktus, padrąsina juos ir išklauso.

5. Genė Bružaitė. Jau daugelį metų vargonuoja Aleksoto šv. Kazimiero bažnyčioje, telkia vaikus ir jaunimą. Tarnauja Dievui ir bendruomenei, rengia vaikus pirmajai komunijai, vadovauja vaikų ir jaunimo bažnytiniam chorui. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje.

6. Rolandui Daugėlai už sakralinės muzikos sklaidą, už puikų vadovavimą kameriniam chorui „Cantate Domino” ir aukščiausius laimėjimus tarptautiniuose konkursuose. Už išskirtinį kamerinių sakralinės muzikos chorų konkursą ir miesto vardo populiarinimą visame pasaulyje.

7. Dalia Draugelienė. Nepaprastai daug laiko ir šilumos dovanoja Kauno dailininkams, nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo dirba Dailininkų sąjungos Kauno skyriuje. Sudarė ontologiją „Kauno dailininkai”. Jos iniciatyva įkurtas Paramos dailininkams fondas. Nuoširdus noras padėti kitiems atsiskleidžia jos pilietinėje pozicijoje ir asmeninėse iniciatyvose. Dalia organizavo ne vieną prasmingą pagalbos akciją Prienų senelių namų gyventojams, Tėvo namams Kaune, Kauno onkologijos ligoninei.

8. Audronė Eitmanavičiūtė. Dirba Kauno Panemunės bendruomenėje, propaguoja klasikinę muziką, tautos kultūrą, rengia koncertus, atlieka edukacinį bendruomenės narių švietimą. Ji sugeba surasti ir ugdyti jaunuosius Kauno miesto talentus, suburti juos į kolektyvą, kuris aktyviai dalyvauja miesto ir bendruomenės kultūriniame gyvenime.

9. Virginijus Gražulevičius. Rokų šv. Antano parapijos klebonas, jo veikla yra puikus pavyzdys, kaip gražiai ir prasmingai bendradarbiaujant parapijos bei vietos bendruomenėms pasiekiami bendri tikslai: jaunimas įtraukiamas į įvairiapusę veiklą, mažinama pagyvenusių žmonių ir kitų socialinių grupių socialinė atskirtis, ugdomas pilietiškumas.

10. Irena Grigienė. Dirba pasiaukojantį darbą, puoselėja jaunimo moralines vertybes, ugdo jaunimo pilietiškumą. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje.

11. Jūratė Kulevienė. Palemono bendruomenės centro tarybos pirmininkė, nenuilstanti Palemone vykstančių kultūrinių renginių organizatorė ir įkvėpėja. Ji tarsi gerumo žiburėlis, apšviečiantis, uždegantis geriems darbams, paguodžiantis nelaimėje visus bendruomenės narius. Pasižymi kilniais ir gražiais darbais.

12. Rima Kubiliūtė. Už viduramžių šventės „Hansa dienos” organizavimą, galimybę patraukliai ir įdomiai susipažinti su Kauno miesto istoriją, papročiais, tradicijomis, ir aprangos stiliumi.

13. Tatjana ir Jonas Kuzminai. Aktyviai dalyvauja kūrybinėje pedagoginėje veikloje bei naujų technologijų diegimo ugdymo procesuose. Kiekvienais metais parengia ir įgyvendina nuo 10 iki 15 jaunimo projektų, kuriuose dalyvauja keli tūkstančiai jaunų žmonių. Už jaunimo kultūrinę edukacinę veiklą Tatjanai ir Jonui Kuzminams 2007 m. suteikta LR Kultūros ministerijos premija.

14. Jūratė Lenkuvienė. Aktyviai dalyvaudama socialinėje veikloje, atsakingai ir kūrybingai siekia padėti šeimoms, vaikams, kitiems asmenims nugalėti iškilusius sunkumus, vaduotis nuo priklausomybių. Padrąsina žmones ieškoti išeities ir tikėjimo.

15. Petras Lukoševičius. Nuolat puoselėja Baltų tautų atminimą, tradicijas, papročius, siekia įamžinti šių tautų istorinį kultūros paveldą lietuviškose etninėse žemėse. Tai žmogus pasižymintis kilnias, gerais ir gražiais darbais.

16. Birutė Lukošiūnienė. Ankstų rytą gatvėje radusi krauju plūstantį šešiolikos metų jaunuolį, skubiai apie nusikaltimą pranešė policijai, o pati suteikė pirmąją pagalbą sužeistam vaikinui ir jį prižiūrėjo, kol atvyko medikų ekipažas. Šios moters dėka vaikinas liko gyvas.

17. Henrikas Matulionis, kompiuterinių kasos sistemų kūrimo ir gamybos įmonės „Empirija” vadovas. Jis aktyvus Kauno miesto politikas, sumanus savo profesijos žinovas ir įmonės vadovas. Jo dėka Kauno mieste pirmiausiai iš visos Lietuvos miestų sukurti talonėlių žymėjimo aparatai visuomeniniame transporte, įgyvendinta daug kitų labai naudingų projektų. Įmonė „Empirija” remia knygų leidybą ir tokiu būdu skatina autorius kurti.

18. Rimantas Mažukna. Populiarina vandens turizmą. Laivų „Algirdas” ir „Nemunas” kapitono dėka buvo atgaivintas istorinis maršrutas Kaunas – Rumšiškės. Savo veikla nori visuomenei įrodyti, kad ilsėtis galima ir ant vandens.

19. Romaldas Misiukevičius. Kauno vyrų choro „Perkūnas” meno vadovas. Maestro jau 12 metų be jokio atlygio vadovauja „Perkūno” chorui. Jo nuoširdaus darbo dėka choras pasiekęs gražių rezultatų. Kultūros ministerijos chorų vertinimo komisijos sprendimu „Perkūnui” pripažinta aukščiausia – 1-ji kategorija Lietuvos vyrų chorų tarpe. Vadovaujant maestro, choras surengė daugiau kaip šimtą koncertų Lietuvos ir Kauno muzikos mylėtojams, garsino Lietuvos vardą Italijoje, Lenkijoje, Estijoje, Suomijoje.

20. Ilona Papečkytė. Su meile ir begaliniu rūpesčiu ugdo vidutinę, sunkią ir visišką protinę ar kompleksinę negalią turinčius vaikus ir jaunimą Vilijampolės vaikų ir jaunimo pensionate. Dažnai neįgaliuosius ugdytinius integruoja į visuomenės kultūrinį gyvenimą.

21. Zita Ročkienė. Į pagalbą skuba visiems onkologiniams ligoniams. Padeda, morališkai palaiko, lanko ir tuos ligonius, kurie neturi artimųjų.

22. Rimantas Simanavičius. Kunigas, kapelionas įvairiausiais būdais ieško kelių, kaip padėti mažesnes pajamas turinčioms šeimoms, organizuoja labdaros akcijas, susitikimus su Vokietijos bendruomenėmis. Su skautais dalyvavo Betliejaus taikos ugnies akcijoje: lankė vaikus globos namuose, asmenis, patekusius į Kauno m. tardymo izoliatorių, senelius globos ir slaugos institucijose bei sergančius. Lanko mokinių ir parapijiečių šeimas, rūpinasi jų problemomis.

23. Virginija Pauliukonienė. Už atkaklumą siekiant, kad visiems gyventi būtų gražiau.

24. Henrika Strašinskienė. Stengiasi globoti senutes, našlaičius vaikus arba sunkiai besiverčiančių šeimų vaikus (šiuo metu globoja našlaitę mergaitę ir vaikinuką iš sunkiai besiverčiančios šeimos, dažnai su dovanomis ir saldumynais užsuka į vaikų globos namus. Ji padeda ir kaimynams – tai vaistais, tai malkomis, o kartais tereikia gero žodžio. Ji tiesiog džiaugiasi, kad gali padėti žmogui.

25. Modestui Pitrėnui už Kauno miesto vardo garsinimą ir charizmatinį vaidmenį vadovaujant Kauno miesto simfoniniam orkestrui. Už didžiulį indėlį į miesto ir visos Lietuvos muzikinį gyvenimą, profesionaliosios muzikos sklaidą ir populiarinimą.

26. Aldona Šiugždinytė. Vienuolė pasiaukojamai rūpinasi socialinėje atskirtyje esančiais žmonėmis. Renka ir dalija labdarą, maitina benamius ir priklausomybę turinčius vargstančius žmones.

27. Paulius Šepetauskas. Parodė nepaprastą drąsą – gelbėjo nuo P.Vileišio tilto į Nerį nušokusį vyrą. Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties gydytojas tvirtino, kad be moksleivių pagalbos vyras nebūtų išsikapstęs.

28. Birutė Tiknevičiūtė. Medikė, parengusi ir išleidusi išsamų ir reikalingą Lietuvai bei kauniečiams darbą „Tėvas Stanislovas mažutėlių draugas”. Ji rašo vaikams, parengusi ir savo lėšomis išleidusi bei veltui išdalijusi savo knygas. Keleto vaikų ilgametė globėja.

29. Vytenis Vaškelis. Šv. Antano Pabuviečio parapijos klebonas per trumpą laiką suremontavo bažnyčią, sutvarkė parapijos namus, sukūrė ir atgaivino keletą krikščioniškų organizacijų. Jo atliktų darbų dėka bažnyčia tapo traukos centru gyvenimo vėjų blaškomiems žmonėms, kurie čia randa paguodą, nusiraminimą, supratimą, ištiestą ranką alkstančiam.
30. Monika Vilčinskienė. Už Kauno – šiuolaikinio miesto, įvaizdžio kūrimą ir garsinimą. Už socialinės reklamos ciklą „Kaunas. Tai – mano miestas, nesvarbu kur būčiau”

Danutė Marcinkevičienė

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: