(c) KaunoZinios.lt archyvo nuotr.

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad kiekvienais metais besimokantysis ar studijuojantysis (ar jo tėvai (įtėviai), globėjai, rūpintojai, ir sutuoktinis) gali pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 21 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta mokesčių lengvata asmenims, mokantiems už studijas.

Pagal GPMĮ nuostatas nuolatinis Lietuvos gyventojas iš savo metinių apmokestinamųjų pajamų gali atimti per mokestinį laikotarpį, t. y. per 2010 metus, sumokėtas įmokas už profesinį mokymą, kurį baigus įgyjama pirma kvalifikacija, ir (ar) studijas, kurias baigus įgyjamas pirmas pagal atitinkamą studijų pakopą aukštasis koleginis ir (ar) universitetinis išsilavinimas, taip pat už pirmas mokslo doktorantūros bei meno aspirantūros (meno doktorantūros) studijas bei (ar) studijas pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, kurias baigus įgyjama pirma profesinė kvalifikacija, kurią teisės aktų nustatyta tvarka suteikia aukštoji mokykla.

Primename, kad šiuo metu lengvata taikoma įmokoms:

už pirmas studijas (sumokėtoms Lietuvos ar užsienio valstybės aukštajai mokyklai): profesinio bakalauro, bakalauro, magistro, mokslo doktorantūros, meno aspirantūros (meno doktorantūros), studijas pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas, kurias baigus įsigyjama pirma profesinė kvalifikacija ir šių studijų metu atliekamus mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (meno) darbus, dalyvavimą regionų plėtros projektuose, konsultacinėje veikloje bei baigiamojo darbo (disertacijos, meno projekto) rengimą bei gynimą. už formalųjį profesinį mokymą (sumokėtoms Lietuvos ar užsienio valstybės profesinio mokymo teikėjui), kurį baigęs gyventojas įgys pirmą kvalifikaciją, arba neformalųjį profesinį mokymą, kai nuolatiniam Lietuvos gyventojui baigus šį mokymą suteikiama kvalifikacija ir tai yra pirma jo įgyta kvalifikacija.

Pažymėtina, kad lengvata gyventojai gali pasinaudoti, jeigu gauna 15 proc. pajamų mokesčio tarifu apmokestinamų pajamų, o atimamos išlaidos yra ribojamo dydžio. Jos gali būti ne didesnės kaip 25 proc. nuo visų gyventojo metinių15 proc. pajamų mokesčio tarifu apmokestinamų pajamų.

Gyventojui grąžintinas mokestis apskaičiuojamas metinėje pajamų deklaracijoje. Vadinasi, lengvata pasinaudoti norintis gyventojas iki šių metų gegužės 2 d. turi pateikti valstybinei mokesčių inspekcijai metinę pajamų deklaraciją (GPM308) patvirtinta VMI prie FM viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu.

Pajamų deklaracijas už 2010 m. galima teikti nuo sausio 1 d., tačiau Mokesčių inspekcija, kaip ir kasmet, gyventojams yra paruošusi preliminarias deklaracijas, t.y. Elektroninio deklaravimo sistemoje mokesčių mokėtojams pateikta išsami informacija apie jų pajamas bei išlaidas, mokėtiną ar grąžintiną pajamų mokesčio sumą, nurodytos sumokėtos ar mokėtinos Privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos.

Moksleiviai ir studentai draudžiami PSD valstybės lėšomis

Besimokančio asmens draustumo galiojimo terminas yra nustatomas vieneriems mokslo metams – nuo einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. iki kitų mokslo metų pradžios (t. y. rugsėjo 1 d.). Kadangi valstybės lėšomis draudžiami asmenys pasibaigus draustumo galiojimo terminui SDĮ 9-12 straipsniuose nurodytas paslaugas, kompensuojamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones už kurias mokama iš PSD fondo biudžeto, gauna dar vieną mėnesį papildomai, faktiškai besimokantis asmuo laikomas draustu iki rugsėjo 30 d. imtinai.

Todėl, pasibaigus mokslo metams, rugsėjo mėnesį, kai gyventojas pereina iš vienos valstybės lėšomis draudžiamųjų kategorijos į kitą (mokinys tampa studentu, o baigęs studijas studentas įsiregistruoja darbo biržoje ir panašiai), už tą mėnesį (rugsėjį) PSD įmokos nemokamos. Jeigu mokslus baigęs gyventojas rugsėjo mėnesį įsidarbina ar pradeda vykdyti kitokią veiklą, jis tą mėnesį moka ar už jį yra mokamos PSD įmokos jau toje kitoje kategorijoje, priklausomai, kokia veikla jis užsiima. Tačiau jeigu mokslus ar studijas pabaigęs gyventojas rugsėjo mėnesį nepereina į kitą draudžiamųjų PSD kategoriją, jis savarankiškai PSD įmokas moka pradedant rugsėjo mėnesiu.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: