Išeiviai galės gauti paramą studijoms Lietuvoje
(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Siekdama padėti užsienio lietuviams palaikyti ryšius su Lietuva, Švietimo ir mokslo ministerija remia išeivių studijas Lietuvoje.

Nuo rugpjūčio 22 d. iki rugsėjo 15 d. Valstybinis studijų fondas priims išeivijos ir lietuvių kilmės vaikų, vaikaičių, provaikaičių prašymus paramai studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti.

Išeivijos studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją už studijų rezultatus ir vienkartinę socialinę išmoką.

Paramą gali gauti studentai, priimti į pirmosios ar antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose ir neturintys akademinių skolų. Tačiau studentams, studijuojantiems tos šalies kalbą, iš kurios atvyko, fondas pagal šią programą paramos neteikia.

Stipendijos dydis priklauso nuo studijų rezultatų ir studijų srities, stipendijos siekia nuo 150 iki 400 Lt per mėnesį. Pirmosios ir antrosios studijų pakopos pirmojo semestro studentams stipendijos dydis yra 200 Lt per mėnesį. Stipendija už studijų rezultatus yra skiriama vienam studijų semestrui.

Socialinė išmoka – nuo 700 Lt iki 1100 Lt – skiriama įvertinus pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį.

Norintieji gauti paramą Valstybiniam studijų fondui turi pateikti užpildytą ir pasirašytą fondo direktoriaus patvirtintos formos prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pažymą iš aukštosios mokyklos, patvirtinančią studento statusą, pažymą apie paskutinės sesijos pažymių svertinį vidurkį ir pažymą apie tai, kad neturi akademinių skolų. Prašantys socialinės išmokos papildomai pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę padėtį.

Pirmą kartą dėl paramos besikreipiantys lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai būtinai turi pateikti krašto lietuvių bendruomenės, Lietuvos Respublikos valstybės institucijos ar įstaigos užsienyje, kurios užsieniečiams išduoda vizas, ar kitos institucijos išduotą užsienio lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą.

Išeivijos vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, pirmą kartą besikreipiantys dėl šios paramos, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad prieš atvykdami į Lietuvą jie ne mažiau kaip trejus metus gyveno užsienyje ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę.

Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: