(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Vytauto Didžiojo universitetas atliko Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonių apie savivaldybės politikų svarstomus projektus apklausas.

Apklausa vyko spalio mėnesį, gyventojai buvo lankomi jų būstuose spalio 12-25 dienomis, iš viso apklaustas 591 respondentas, ne jaunesnis kaip 18 metų. Tyrimo metu iš viso buvo apklausti 591 Kauno miesto gyventojai, kuriems apklausos dieną buvo 18 ir daugiau metų. Respondentų grupė pagal gyvenamąją vietą buvo pasiskirsčiusi taip: daugiausia gyventojų sudarė Dainavos mikrorajono gyventojai 18,8 proc., o mažiausiai Palemono gyventojų 0,5 proc. (Palemonas nebuvo nurodytas kaip atsiras mikrorajonas, bet gyventojai patys įrašė tokį savo gyvenamosios vietos pavadinimą).

1 lentelė. Pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą
Rajonas Dažnis Procentai
Šilainiai 66 11,2
Aleksotas 31 5,2
Vilijampolė 64 10,8
Centras 64 10,8
Žaliakalnis 94 15,9
Kalniečiai 54 9,1
Dainava 111 18,8
Panemunė 30 5,1
Šančiai 36 6,1
Petrašiūnai 21 3,6
Eiguliai 17 2,9
Palemonas 3 0,5
Iš viso 591 100,0

Pagal lytį buvo apklaustas skirtingas skaičius respondentų: 251 vyras ir 340 moterų (žr. 2 lentelę). Toks pasiskirstymas atitinka Kauno miesto gyventojų statistinius duomenis.

2 lentelė. Pasiskirstymas pagal lytį
Lytis Dažnis Procentai
Moteris 340 57,5
Vyras 251 42,5
Iš viso 591 100,0

Respondentų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes pateiktas 3 lentelėje. Joje matyti, kad apklaustas panašus skaičius kiekvienos amžiaus grupės respondentų. Kiek mažiau, apie 13,5 proc., buvo apklausta 30-39 metų respondentų. Daugiausia apklausta 18-29 ir 40-49 metų grupių respondentų.

3 lentelė. Pasiskirstymas pagal amžių
Amžiaus grupė Dažnis Procentai
18-29 134 22,7
30-39 80 13,5
40-49 119 20,1
50-59 83 14,0
60-69 85 14,4
70- ir daugiau 90 15,2
Iš viso 591 100,0

Respondentų atsakymai į pateiktus klausimus

Pirmieji penki anketos klausimai buvo susiję su Savivaldybės politikų svarstomais projektais. Rezultatai rodo, kad Kauno miesto gyventojai nėra labai gerai susipažinę su kai kuriais projektais, tad klausimuose, susijusiuose, pavyzdžiui, su oro uosto valdymu, gana didelė respondentų dalis pasirinko atsakymą „nežinau“. Apklausą vykdantiems asmenims gyventojai dažnai minėjo, kad nėra nieko apie tai girdėję arba neturi suformavę nuomonės tuo klausimu.

4 lentelė. Ar esate girdėjęs apie Kauno miesto savivaldybės svarstymus tapti Kauno oro uosto dalininke?
Atsakymas Dažnis Procentai
Taip 199 33,7
Ne 392 66,3
Iš viso 591 100,0

5 lentelė. Ar Kauno miesto savivaldybe turėtų tapti tarptautinio Kauno oro uosto dalininke ir dalyvauti oro uosto valdyme?
Atsakymas Dažnis Procentai
Taip 232 39,3
Ne 110 18,6
Nežinau 249 42,1
Iš viso 591 100,0

Geriausiai iš visų pateiktų klausimų Kauno miesto gyventojai buvo susipažinę su klausimu apie variklinį transporto eismą Laisvės alėjoje. Respondentai noriai atsakinėjo į klausimą. Didžioji dauguma (77 proc.) respondentų nepritaria siūlymui organizuoti variklinio transporto eismą vakarais Laisvės alėjoje.

6 lentelė. Ar pritartumėte techninio projekto siūlymui organizuoti variklinio transporto eismą vakarais Laisves alėjoje?
Atsakymas Dažnis Procentai
Taip 85 14,4
Ne 455 77,0
Nežinau 51 8,6
Iš viso 591 100,0

Paklausti apie likusios Nemuno salos sutvarkymą ir galimybę ateityje statyti įvairius statinius, respondentai tvirtos nuomonės neturėjo, nors pasiskirstymas atsakymų rodo, kad pusė respondentų mano, jog galėtų saloje iškilti statiniai. Griežtai pasisakančių prieš yra apie 30 proc. Apie 15 proc. respondentų neturi nuomonės.

7 lentelė. Kaip manote ar likusioje Nemuno salos dalyje turėtų iškilti statiniai?
Atsakymas Dažnis Procentai
Taip 308 52,1
Ne 197 33,3
Nežinau 86 14,6
Iš viso 591 100,0

Didelė dauguma respondentų mano, kad perkelti Kauno miesto savivaldybės darbuotojus į kelis pastatus būtų tikrai geras sprendimas. Tik apie 12 proc. jų mano, kad tai nebūtų tikslinga. Neturinčių nuomonės Kauno miesto gyventojų yra apie 14 proc.

8 lentelė. Ar tikslinga visus Kauno miesto savivaldybės darbuotojus perkelti į vieną-du pastatus, siekiant sumažinti ūkines išlaidas ir pagerinti valdymo efektyvumą?
Atsakymas Dažnis Procentai
Taip 435 73,6
Ne 72 12,2
Nežinau 84 14,2
Iš viso 591 100,0

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: