(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Gegužės 21 d. miesto Rotušėje Miesto dienos proga meras Andrius Kupčinskas nusipelniusiems kauniečiams įteikė Santakos garbės ženklus ir Jono Vileišio medalį.

„Sveikinu jus visų mūsų šventės – Miesto dienos – proga. Šių metų Miesto dienos bus ypatingos dar ir todėl, kad Aukščiausiasis kauniečiams už nuopelnus atsiuntė gerą orą. Man džiugu, kad miesto dienos proga galime apdovanoti Kaunui nusipelniusius asmenis literatūros, sporto, žurnalistikos ir kitose labai svarbiose srityse. Malonu, kad turime daug žmonių, savo talentą skiriančių Kaunui. Yra ir tokių Kauno bičiulių, kurie gyvena kituose miestuose, tačiau Kauną myli ir gerbia, nes čia studijavo, pasirengė gyvenimui. Sveikinu jus visus, dėkoju už jūsų nuopelnus Kaunui, linkiu geros sveikatos, kūrybinės kibirkšties ir sėkmės visose veiklos srityse,“– sakė meras Andrius Kupčinskas.

Santakos garbės ženklais buvo apdovanoti 6 kauniečiai ir 1 Prancūzijos pilietis.

Petras Garnys, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, viešosios įstaigos Kauno radijas ir televizija direktorius už brandžius darbus žurnalistikoje, puoselėjant kauniečių kultūrinį gyvenimą, įamžinant iškiliausius miesto įvykius ir asmenybes ir už ilgametę, sąžiningą profesinę veiklą. P. Garniui įteiktas antrojo laipsnio Santakos garbės ženklas.

Henrikas Giedraitis, Krepšinio sporto meistras, ilgametis Kauno krepšinio „Žalgiris“ ir Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas, apdovanotas antrojo laipsnio Santakos garbės ženklas.

Audronė Jankuvienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė, buvusi ilgametė „Kauno dienos“ korespondentė, vyr. redaktoriaus pavaduotoja, dabar UAB „Neolitas“ leidinių redaktorė, apdovanota antrojo laipsnio Santakos garbės ženklu.

Alfonsas Antanas Laimutis Matiukas, Laisvės kovų dalyvis, dimisijos vyr. leitenantas, technikos mokslų daktaras, aktyvus Lietuvos Sąjūdžio dalyvis, aktyvus visuomenės veikėjas, apdovanotas trečiojo laipsnio Santakos garbės ženklu.

Vytautas Motiejūnas, Golfo federacijos ir klubo „Elnias“ prezidentas, visuomeninio judėjimo „Consilia Academica“ valdybos pirmininkas, apdovanotas trečiojo laipsnio Santakos garbės ženklu.

Vladislovas Telksnys, Tarpukario Lietuvoje dirbo spaudos darbuotoju. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 1940 m. Vladislovas Telksnys įsitraukė į rezidentinę veiklą. Buvo suimtas ir įkalintas. Šios veiklos nenutraukė ir vokiečių okupacijos metais – leido antifašistinį laikraštį. Gestapas suėmė ir išvežė į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Apie tai Telksnys yra parašęs knygą „Kauno šešėlyje“. Vladislovas Telksnys yra vienintelis Lietuvoje likęs gyvas Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys. V. Telksnys apdovanotas pirmojo laipsnio Santakos garbės ženklu.

Michael Cailluet, ilgametis Kauno ir Grenoblio susigiminiavimo komiteto pirmininkas, apdovanotas 2-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu.

Į Kauną pirmą kartą atvyko 1993 metais. Nutarė skirti stipendijas mokiniams, kurie yra našlaičiai ir mokosi prancūzų kalbą. Pirmaisiais metais 100 litų stipendijas skyrė 50 mokinių. Projektas tęsiasi iki dabar. Michael Cailluet žmona, dailininkė, į Lietuvą atveš parodą.

Alfonsui Petrukevičiui, Vilnijos draugijos Kauno skyriaus pirmininkui, buvo įteiktas Jono Vileišio žalvarinis medalis.

Pirmą kartą įteikiant apdovanojimus Miesto dienos proga Kauno ceremonmeisteris Kęstutis Ignatavičius parengė klausimus apie Kauno istoriją, o už teisingus atsakymus meras A. Kupčinskas įteikė apdovanojimus.

Šventės dalyvius daina pasveikino San Remo dainų festivalio finalininkė Simona Milinytė. Jaunai dainininkei meras įteikė padėką už Kauno vardo garsinimą.

K. Ignatavičius padainavo M. Tamošiūno ir J. Ratniko dainą „Daina Kaunui“. Romainių ligoninės gydytojas, Prancūzų asociacijos viceprezidentas Algimantas Taruta svečiui ir jo žmonai iš Prancūzijos dainavo prancūziškai.

Danutė MARCINKEVIČIENĖ, Tarybos sekretoriato vyriausioji specialistė

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: