(c) Kaunozinios.lt archyvo nuotr.

Spalio 26 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Arvydas Pocius lankėsi Juozo Vitkaus inžinerijos ir Vytauto Didžiojo Jėgerių batalionuose Kaune. Kariuomenės vadas susipažino su dalinių struktūra, veikla ir uždaviniais, apžiūrėjo batalionų ginkluotę ir techniką, domėjosi vykdomu koviniu rengimu ir bendradarbiavimu su civilinėmis institucijomis.

Vizito Kaune metu kariuomenės vadą lydėjo Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Jonas Vytautas Žukas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas pulkininkas Antanas Plieskis ir Specialiųjų operacijų pajėgų vadas.

Juozo Vitkaus inžinerijos batalione kariuomenės vadas domėjosi, kaip yra vykdomas Lietuvos teritorijų ištisinis išminavimas, kurį Inžinerijos bataliono išminuotojai pradėjo 2008 m. Per pirmąjį pradėtų darbų pusmetį 2008 m. kariuomenės išminuotojai spėjo iki 2 metrų gylio išvalyti 18 hektarų teritorijų bei neutralizuoti 1475 standartinius sprogstamuosius užtaisus. Kariuomenės išminuotojai taip pat vykdo operatyvinį išminavimą, vykdami naikinti rastus sprogmenis pagal iškvietimus. Nuo šių metų pradžios išminuotojai yra gavę daugiau nei 800 iškvietimų, sunaikinę per 4,3 tūkst. standartinių sprogstamųjų užtaisų.

Pristatydamas dalinio techniką bataliono vadas majoras Vygandas Vilčiauskas taip pat atkreipė dėmesį, kad bataliono kariai visuomenei padeda ir kitokiomis priemonėmis, pavyzdžiui šių metų pavasarį kariai prie partizanams atminti pastatyto paminklo Volungių kaime (Šiaulių r.) per Deglės upelį pastatė 9 metrų ilgio ir 1,5 metro pločio pėsčiųjų tiltą.

Specialiųjų operacijų pajėgoms priklausančiame Vytauto Didžiojo Jėgerių batalione gen. mjr. A. Pocius susipažino su pagrindinėmis bataliono užduotimis – parama koviniams vienetams kontrteroristinių ir kitų specialiųjų operacijų metu, specialiąja žvalgyba ir stebėjimu. Jėgerių batalionas tuometinio Specialiųjų operacijų junginio dalimi tapo 2004 metais.

Apsilankymo batalionuose metu Lietuvos kariuomenės vadas padėkojo kariams už tarnybą, profesionalumą ir ištikimybę.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: