Kaunas.lt archyvo nuotr.

Abiturientai ir absolventai, baigę formaliojo švietimo įstaigų dieninius skyrius, turi galimybę kreiptis į Socialinės paramos skyriaus specialistą seniūnijoje pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą ir gauti socialinę pašalpą.

Pasak Kauno miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus specialistų, abiturientai ir absolventai nuo 18 iki 24 metų gali gauti piniginę socialinę paramą, jei yra baigę formaliojo švietimo įstaigų dieninius skyrius ir per 6 mėnesius nuo baigimo dienos užsiregistravo teritorinėje darbo biržoje Abiturientai, kurie toliau studijų netęs ir nebus įsidarbinę, pašalpą gali gauti nuo rugsėjo 1 d., absolventai – nuo liepos 1 d.

Šeima arba vienas gyvenantis asmuo gali kreiptis į savivaldybės administraciją, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą, dėl piniginės socialinės paramos, jei vidutinės vieno šeimos nario pajamos per mėnesį neviršija VRP (valstybės remiamų pajamų) vienam asmeniui – 350 litų.

Piniginę socialinę paramą gaunantys bedarbiai šeimos nariai ir vieni gyvenantys asmenys privalo vykdyti teritorinių darbo biržų sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose nustatytus įsipareigojimus bei dalyvauti savivaldybės administracijos organizuojamuose visuomenei naudinguose darbuose. Jei bent vienas šeimos narys ar vienas gyvenantis asmuo nevykdo nustatytų pareigų, socialinė pašalpa teikiama nepinigine forma.

Socialinė pašalpa abiturientams ir absolventams skiriama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymu.

Norėdami išsamiai sužinoti apie teikiamą piniginę socialinę paramą, Kauno miesto gyventojai gali kreiptis į Socialinės paramos skyriaus specialistą seniūnijoje pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą.

Pas Socialinės paramos skyriaus specialistą galima užsiregistruoti ČIA.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: