(c) kam.lt archyvo nuotr.

Kauno savivaldybei paprašius pratęsti kariuomenės pagalbą šalinant vėtros padarinius Kauno mieste, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai nuo rugpjūčio 17 d. iki rugpjūčio 20 d. tęs darbus Kauno Panemunės rajone. Dvidešimt Inžinerijos bataliono karių su technika padės civiliams tvarkant Birutės gatvę Panemunėje. Šis sprendimas suderintas su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu (PAGD) prie Vidaus reikalų ministerijos, kuris koordinuoja bendrus civilių institucijų ir kariuomenės veiksmus ekstremalių situacijų atvejais.

Praėjusią savaitę talkos Panemunės rajone dalyvavo 26 Inžinerijos bataliono kariai su specialiąja technika – sunkvežimiais, traktoriumi ir krautuvu. Kariuomenė į pagalbą buvo pasitelkta gavus Kauno savivaldybės prašymą krašto apsaugos ministrei Rasai Juknevičienei dėl kariuomenės pagalbos vėtros padariniams šalinti ir suderinus su PAGD.

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas nustato, kad ekstremalių situacijų atvejais kariniai vienetai gali būti pasitelkiami teikiant pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms gelbėjimo užduotims atlikti gavę Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pirmininko arba savivaldybės, kurios teritorijoje yra ekstremalios situacijos židinys, administracijos direktoriaus rašytinį prašymą.

Praėjusiais metais Lietuvos kariuomenė ir PAGD bendrai patvirtino sąveikos ekstremalių situacijų taikos meto atvejais planą, kuriuo siekiama užtikrinti operatyvų bendrų veiksmų koordinavimą ir efektyvų turimų pajėgų ir priemonių panaudojimą ekstremalių situacijų atvejais. Šis planas numato, kad kariuomenė, teikdama pagalbą PAGD, gali būti pasitelkiama atlikti žvalgybą potvynių, miškų ar durpynų gaisrų atvejais, padėti likviduoti įvairius incidentus, evakuoti ar transportuoti žmones, kt.


Krašto apsaugos ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: