(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Pirmadienį posėdžiavusi Kauno miesto savivaldybės Tarybos kolegija balsų dauguma nusprendė rekomenduoti savivaldybės administracijai nuo balandžio 6 dienos baigti šildymo sezoną Kauno daugiabučiuose.

Ikimokyklinių įstaigų, mokyklų bei ligoninių šildymas nebus nutraukiamas. Šios įstaigos bus šildomos įstatymo numatyta tvarka, t.y. iki tol, kol vidutinė lauko temperatūra tris paras bus aukštesnė nei +10 C.
Anksčiau šildymo sezonų pabaigos Kaune buvo skelbiamos:
2005 m. – balandžio 14 d.
2006 m. – balandžio 24 d.
2007 m. – balandžio 17 d.
2008 m. – balandžio 22 d.
2009 m. – balandžio 10 d.
2010 m. – balandžio 23 d. bendro lavinimo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir kitų pastatų, šildomų Savivaldybės biudžeto lėšomis ir balandžio 8 d. gyvenamuosiuose namuose.

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu, šilumos vartotojai turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos nepažeidžiant nustatytų higienos normų, išskyrus savivaldybių institucijų nustatytas įstaigas, kurioms šildymo sezono pabaiga nustatoma savivaldybių institucijų sprendimais.

Jeigu šilumos vartotojai, turintys teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, nusprendė baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybių institucijų nustatyta šildymo sezono pabaiga, jie apie savo sprendimą energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta tvarka praneša šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.

Šildymo sezono laikotarpiu šilumnešis privalo būti tiekiamas daugiabučio namo butams ir kitoms patalpoms šildyti. Butai ir kitos patalpos daugiabučiame name privalo būti šildomi, jeigu tam neprieštarauja dauguma to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui.

Apie sprendimą turi būti pranešta Šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui, kad šis atliktų konkrečius veiksmus nutraukti šilumos tiekimui į šildymo sistemą. Taip pat būtina informuoti AB „Kauno energija” apie tikslią šildymo nutraukimo datą, kad bendrovė nebeskaičiuotų šilumos šildymui, o tik karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: