(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė siūlymui įsteigti kultūros ir meno tarybą bei patvirtino jos nuostatus.

Kultūros taryba bus patariamoji institucija, atliekanti eksperto ir konsultanto funkcijas, įgyvendinant valstybės ir savivaldybės kultūros politiką savivaldybės teritorijoje, tarybos nario kadencija – 4 metai. Tarybos kadencijos pabaigoje bus keičiama trečdalis narių, numatant ne ilgesnę kaip 2 kadencijų iš eilės galimybę kiekvienam nariui.

Kultūros taryba teiks siūlymus ir rekomendacijas dėl Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais patvirtintų kultūros programų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje, prioritetinių savivaldybės kultūros plėtros krypčių, kultūros projektų dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto lėšų prioritetų; savivaldybės kultūros premijų, stipendijų steigimo ir skyrimo, kultūrai nusipelniusių kraštiečių atminimo įamžinimo, garbės vardų suteikimo ir kitais svarbiais kultūros klausimais.

Šiuo metu veikia nuolatinės (Tarybos kadencijos laikotarpiu) Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno stipendijų skyrimo ir meno premijų skyrimo komisijos, kurių funkcijos bus perduotos Kultūros tarybai.

Kultūros taryba bus sudaroma iš 15 kultūros visuomenės atstovų, kuriuos deleguos Savivaldybės tarybos komitetas, veikiantis kultūros ir meno srityse, Kauno meno kūrėjų asociacija, Kauno apskrities archyvas, Kaune veikiantys muziejai, Kaune veikiančios bibliotekos, Kaune veikiančios aukštosios meno mokyklos (jų padaliniai).

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: