(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ gegužės 24-25 dienomis UAB „Autrolis“ užsakymu atliko Kauno miesto gyventojų tyrimą, siekiant išsiaiškinti Kauno miesto gyventojų nuomonę dėl planuojamo bendrovių „Kauno autobusai“ ir „Autrolis“ sujungimo.

Tyrimo metu buvo apklausti 302 Kauno miesto gyventojai. 64,2 proc. respondentų pritaria bendrovių „Kauno autobusai“ ir „Autrolis“ sujungimui, o tam nepritaria 35,8 proc. apklausos dalyvių.

Pagrindinis pritarimo bendrovių sujungimui motyvas – galimybė sutaupyti lėšų (64,4 proc.). 37,6 proc. pritariančiųjų tikėtųsi kokybiškesnių viešojo transporto paslaugų. 33 proc. respondentų mano, dviejų viešojo transporto įmonių valdymui yra be reikalo išleidžiama du kartus daugiau pinigų.

Nepritariantieji bendrovių sujungimui dažniausiai baiminasi, jog dėl to pablogėtų teikiamų paslaugų kokybė (47,2 proc.). 38 proc. respondentų manymu, įmonių pertvarkymas pareikalautų naujų išlaidų. Beveik 14 proc. apklaustųjų nerimauja, kad bus atleista daug darbuotojų.

Apklausa atlikta respondentus apklausiant telefonu, naudojant standartizuotą su užsakovu suderintą klausimyną. Standartizuotą interviu atliko profesionalūs apklausėjai.

AB „Autrolis” ir UAB „Kauno autobusai“ sujungimo į vieną juridinį asmenį galimybių studiją valdybų užsakymu atliko UAB „Savvin“. Su studija ir jos išvadomis susipažino ir joms pritarė abiejų įmonių valdybos.

Ekspertų parengta galimybių studija parodė, kad būtų ekonomiškai tikslinga sujungti Kauno miesto visuomeninio transporto bendroves. Konsultantai paskaičiavo, kad „Kauno autobusų” ir „Autrolio” galimas sujungimas atsipirktų per 1-2 metus, o kasmet leistų sutaupyti ne mažiau kaip 1,2 mln. litų. Dėl įmonių jungimo iš darbo nebūtų atleistas nė vienas vairuotojas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: