(c)Stock.xchng archyvo nuotr.

Mėnesio viduryje gyventojus ir kitus vartotojus pradės pasiekti sąskaitos už 2011 m. sausio mėnesį suvartotą šilumą. Sumos jose – atskirais atvejais 20 – 25 proc. mažesnės nei 2010 m. gruodžio mėnesio sąskaitose.

Pagrindinė priežastis, kodėl 2011 – ųjų sausio sąskaitos mažesnės nei praėjusiųjų metų gruodžio, yra viena: 2011 m. sausio mėnesį lauko oro temperatūra buvo 4,9 laipsnio aukštesnė nei 2010 – ųjų gruodžio. Todėl ir pastatams šildyti atskirais atvejais buvo suvartota apie 20 – 25 proc. mažiau šilumos.

Lietuvos hidrometeorologijos centro duomenimis, vidutinė lauko oro temperatūra Kaune 2011 m. sausio mėnesį buvo -2,9 °C. Palyginimui, 2010 m. gruodį temperatūra buvo -7,8 °C. Lyginant 2011 – ųjų sausį su 2010 – ųjų sausiu, temperatūrų skirtumas buvo dar didesnis (2010 – aisiais vidutinė sausio mėnesio temperatūra buvo -10,2 °C), tačiau prieš metus šilumos kaina buvo net 18,7 proc. mažesnė (19,09 ct/kWh be PVM), todėl ir sąskaitos buvo mažesnės.

Šilumos suvartojimo ir mokėjimų už šilumą palyginimą galima matyti šioje lentelėje:

Reikšmė 2010 m. sausis 2010 m. gruodis 2011 m. sausis
Faktinė vidutinė lauko oro temperatūra -10,2 °C -7,8 °C -2,9 °C
Šilumos kaina (ct/kWh) be 9% PVM 19,09 23,48 23,48
Faktinis vidutinis suvartojimas 1 m² šildymui (kWh) Vidutinė šildymo kaina 1 m² ploto šildyti (Lt su PVM) Išlaidos 60 m² ploto buto šildymui (Lt su PVM) Faktinis vidutinis suvartojimas 1 m² šildymui (kWh) Vidutinė šildymo kaina 1 m² ploto šildyti (Lt su PVM) Išlaidos 60 m² ploto buto šildymui (Lt su PVM) Faktinis vidutinis suvartojimas 1 m² šildymui (kWh) Vidutinė šildymo kaina 1 m² ploto šildyti (Lt su PVM) Išlaidos 60 m² ploto buto šildymui (Lt su PVM)
Pastatų grupės pagal suvartojimą:
– mažiausias (naujos statybos) 10,90 2,27 136,20 9,48 2,43 145,80 7,93 2,03 121,80
– mažas (atnaujinti (renovuoti)) 17,72 3,69 221,40 16,41 4,20 252,00 11,70 2,99 179,40
– vidutinis 30,77 6,40 384,00 30,19 7,73 463,80 22,17 5,67 340,20
– didelis 39,26 8,17 490,20 36,95 9,46 567,60 30,28 7,75 465,00
– labai didelis 70,54 14,68 880,80 65,81 16,84 1010,40 50,73 12,98 778,80

Kaip ir visada, mažiausiai šilumos suvartojo naujos statybos namai. Juose kvadratinio metro apšildymui sausio mėnesį vidutiniškai buvo suvartota 7,93 kilovatvalandės šilumos. Nedaug atsilieka ir suvartojimas atnaujintuose (renovuotuose) namuose. Juose kvadratinio metro apšildymui sausio mėnesį vidutiniškai buvo suvartota 11,70 kilovatvalandės šilumos. Prastesnė padėtis senos statybos neatnaujintuose (nerenovuotuose) namuose: čia kvadratiniam metrui apšildyti sausio mėnesį vidutiniškai buvo suvartota 22,17 ir 30,28 kilovatvalandės šilumos. Labai blogos šiluminės būklės namuose (dažniausiai tai – senos statybos, prastai prižiūrimi pastatai) suvartota vidutiniškai 50,73 kilovatvalandės šilumos.

Išlaidos šildymui taip pat buvo atitinkamos: mažiausiai už šildymą sausio mėnesį mokės Ašmenos II-osios g. 37 namo gyventojai, kurių vidutinė sąskaita 60 m² ploto butui šildyti sudarė 121,8 lito. Nedaug didesnes sąskaitas gaus ir atnaujintų (renovuotų) namų gyventojai. Vidutinė sąskaita už 60 m² ploto šildymą čia buvo 179,4 lito. Vidutinio suvartojimo (neatnaujintų (nerenovuotų)) namų gyventojams pastatuose sąskaitos buvo 340,2 ir 465 litai. Didžiausios sąskaitos kaip ir anksčiau pasieks Sąjungos a. 10 namo gyventojus, kurių didžiausia sąskaita 60 m² plotui šildyti sudarė 778,8 lito.

Pridedamos termovizinės nuotraukos, kuriose galima matyti, kad nerenovuoti namai praleidžia daug šilumos, o nauji ir renovuoti namai yra gerai apšiltinti ir izoliuoti.

Pabrėžtina, kad pati šilumos kaina 2011 m. sausio mėnesį nesikeitė. Ji buvo tokia pat kaip ir 2010 m. gruodžio mėnesį: vienanarė šilumos kaina kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų – 23,48 ct/kWh be PVM, vienanarė šilumos kaina kai šiluma tiekiama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar individualių šilumos punktų – 24,33 ct/kWh be PVM. Tokia pati ji ir vasario mėnesį. Ši kaina nesikeičia jau nuo 2010 m. lapkričio.

Taip pat pabrėžtina, kad šilumos suvartojimas Kaune ir Kauno rajone buvo fiksuotas (skaitiklių rodmenys nuskaityti) griežtai paskutinę mėnesio dieną, t.y., taip, kaip reikalauja įstatymai ir neperkeliant jokios dalies mokėjimo į jokį kitą mėnesį.

Šilumos kainas tikrina, tvirtina ir, esant neatitikimams skaičiavimuose, koreguoja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Pagal LR Šilumos ūkio įstatymą, visas į pastatą patekęs šilumos kiekis matuojamas metrologiškai patikrintu sertifikuotu įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu (skaitikliu) ir yra paskirstomas vartotojams pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytą metodiką. Kiekvienas vartotojas moka tik už jam priskirtą šilumos kiekį.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: