(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Prašome atkreipti darbdavių dėmesį į pastarojo laikotarpio pakeitimus:

– darbdaviams, organizuojantiems darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę ir įdarbinantiems darbo biržos siųstus asmenis, buvo mokama 3 mėnesius subsidija darbo užmokesčiui. Tačiau daliai bedarbių neužtekdavo 3 mėnesių įgyti būtinus profesinius įgūdžius, reikalingus įsitvirtinti darbo vietoje. Dabartiniu metu pratęstas darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir maksimali priemonės trukmė jau 5 mėnesiai, o pirmą kartą pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją – 12 mėnesių;

– remiantis įstatymo pataisomis, nuo šiol įspėtiems apie atleidimą įmonių darbuotojams taip pat greitesnė pagalba. Teritorinė darbo birža darbuotojų įspėjimo apie atleidimą iš darbo atveju iš anksto galės pasiūlyti remiamojo įdarbinimo priemones. Taip žmogus darbinę praktiką galės tęsti kitoje įmonėje, gerokai sutrumpinęs buvimo bedarbiu laikotarpį ar išvis to išvengęs, dalyvaudamas įdarbinimo subsidijuojant ar įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėse. Darbdavys, įdarbinęs įspėtą apie atleidimą asmenį nustatytą laikotarpį, gaus subsidiją darbo užmokesčiui, paskaičiuotą pagal įdarbinto asmens faktiškai dirbtą darbo laiką ir nuo jo apskaičiuotoms valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti (iki dviejų Vyriausybės patvirtintų minimaliosios mėnesinės algos dydžių) 50 proc. visų apskaičiuotų lėšų sumos;

– siekiant suteikti prioritetą darbo vietoms išsaugoti ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojams, kitaip apibrėžta viena iš tikslinių asmenų, galinčių dalyvauti viešuosiuose darbuose, grupių. Viešuosiuose darbuose galės dalyvauti darbuotojai, dirbantys ne visą darbo laiką, bet tik įmonėse, patiriančiose ekonominius sunkumus. Viešieji darbai gali būti finansuojami iš Europos struktūrinių fondų, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų;

– Užimtumo rėmimo įstatymo pataisomis į papildomai remiamų asmenų sąrašą įtrauktas jaunimas iki 29 metų. Tokiu būdu įdarbinus bedarbius iki 29 m. subsidijuojant, jiems bus mokama darbo užmokesčio kompensacija iki 6 mėn., o asmenims, pirmą kartą pradedantiems darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją, dalyvaujantiems darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje – iki 12 mėn.;

– šių metų liepos 28 d. įsigaliojus naujam Užimtumo rėmimo įstatymo Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašui, bedarbio registracija darbo biržoje galės būti nutraukta ir jis neteks bedarbio statuso, jei atsisakys siūlomo tinkamo darbo. Svarbu, kad įmonių atstovai teisingai nurodytų dalyvaujančių atrankoje bedarbių neįsidarbinimo priežastis. Tikimasi, kad sugriežtinti reikalavimai drausmins bedarbius ir tai padės greičiau užpildyti darbdavių įregistruotas laisvas darbo vietas, aprūpinant juos trūkstamais darbuotojais;

– Lietuvos darbo birža dalyvauja informacinėje-prevencinėje veikloje nelegalaus (neteisėto) darbo kontrolės srityje. Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje ir teritorinių darbo biržų atviro informavimo zonose skelbiamas pasitikėjimo telefono numeris „Tikrai žinote, kur dirbama nelegaliai? Paskambinkite telefonu (8 5) 213 9750 (Valstybinė darbo inspekcija)“. Siekiant užkirsti kelią nelegaliam darbui, galės paskambinti kiekvienas asmuo, žinantis nelegalaus darbo faktus ar nukentėjęs nuo darbdavio savivalės. Atsižvelgiant į iš Valstybinės darbo inspekcijos skyriaus gautą informaciją apie nelegaliai dirbančius asmenis, bus priimami sprendimai dėl jų bedarbio statuso ir nedarbo draudimo išmokų.

Kauno darbo biržos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: