(c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Ketvirtadienį Kauno miesto savivaldybės taryba nuspręs, ar su kitais dalininkais steigti viešąją įstaigą „Kauno tvirtovės projektai“, kuri rūpintųsi Kauno tvirtovės paveldo pritaikymu šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, taip išnaudojant karinio paveldo mokslinį, turistinį ir kultūrinį potencialą.

„Tokios įstaigos įkūrimą skatina noras naujam gyvenimui prikelti Kauno fortus. Siekiame, kad būtų pradėti fortų tvarkymo darbai, jie būtų patrauklūs lankytojams, atviri turistams. Šiam tikslui mums reikalingos Europos Sąjungos lėšos. Teikti paraiškas projektams viešosios įstaigos vardu bus daug paprasčiau, geriausias to pavyzdys – Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia. Jau dabar matome, kad po bažnyčios sutvarkymo ji atskleis visą savo grožį kauniečiams ir miesto svečiams“, – pasakojo Kultūros paveldo skyriaus vedėjo pavaduotojas Zenonas Girčys.

Viešoji įstaiga užsiimtų kultūros paveldo objektų išsaugojimu, tvarkytos klausimais, tarptautiniu bendradarbiavimu, kultūros puoselėjimu, švietimo, mokslo ir profesiniu tobulinimu, neformaliu ir pilietiniu ugdymu, kurtų bei įgyvendintų Kauno tvirtovės strategiją. Taip pat atliktų apskaitą, inventorizavimą ir kauptų apie Kauno tvirtovės objektus informaciją.
Įkūrus viešąją įstaigą „Kauno tvirtovės projektai“ būtų rengiami investiciniai ir kitokie projektai, taip siekiant renovuoti Kauno tvirtovės kultūros paveldo objektus bei juos pritaikant visuomenės pareikiant.
Finansinius įsipareigojimus prisiimtų visos trys viešosios įstaigos dalininkės – Kauno miesto savivaldybė, VšĮ „Karo paveldo centras“ ir asociacija „Kauno tvirtovė“.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: