(c) kaunozinios.lt archyvo nuotr.
Atminimo lenta S. Dariui Lietuvos karo aviacijos memoriale Veiverių g. 132

Transatlantinius lakūnus Steponą Darių ir Stasį Girėną bei jų istorinį skrydį per Atlantą žino turbūt kiekvienas lietuvis. Šiame straipsnyje pristatome vieno šio lakūnų tandemo nario – Stepono Dariaus gyvenimo ir veiklos etapą Kaune.

Steponas Darius (tikroji pavardė Steponas Jucevičius–Darašius) gimė 1896 m. Rumbiškėse (dabar Klaipėdos rajonas). 1907 m. jis su šeima išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. 1917 m. tapo JAV armijos savanoriu ir dalyvavo kautynėse Prancūzijoje su vokiečiais. 1920 m. liepą norėdamas prisidėti prie Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo atvyko į Lietuvą ir tapo Lietuvos kariuomenės savanoriu. Pradžioje buvo paskirtas slaptajai tarnybai į generalinio štabo žvalgybos skyrių. Jame Steponas Darius turėjo užduotį sutrukdyti prieš Lietuvos nepriklausomybę stojusių jėgų veiklą (lenkų, komunistų ir kt.). 1920 m. rugsėjo–lapkričio mėnesiais S. Darius itin aktyviai veikė lietuvių pusėje kovose su lenkais dėl Vilniaus krašto, susirašinėjo su Amerikos lietuvių organizacijomis dėl paramos Lietuvos kariuomenei bei propagandinio karo rengimui JAV prieš lenkus.

1920 m. spalį S. Darius buvo priimtas į Karo mokyklą, o 1921 m. ją baigęs buvo paskirtas į artilerijos dalinį. 1921 m. birželio 10 d. išsipildė sena S. Dariaus svajonė ir jis pirmą kartą skrido lėktuvu. 1921 m. gruodį jaunasis S. Darius tapo karininku ir gavo leitenanto laipsnį. 1922 m. jis buvo paskirtas mokomojon eskadrilėn: klausėsi aviacijos teorijos kursą, buvo lakūnas–mokinys ir praktiškai mokėsi pilotažo subtilybių. 1922 m. spalį jau skraidė savarankiškai. 1924 m. gruodį tapo profesionaliu karo lakūnu. Per visą savo tarnybos Lietuvos kariuomenėje laikotarpį S. Darius nepatyrė nė vienos aviacinės avarijos.

Gyvendamas JAV Steponas Darius nuo pat paauglystės susidomėjo sportu, užsiminėjo futbolu, krepšiniu, beisbolu, boksu, čiuožimu ant ledo, lengvąja atletika ir kt. Tad daugelio šių sporto šakų pionieriumi ir populiarintoju Lietuvoje būtent ir tapo S. Darius. Kaip vienas geriausių tuometinių Lietuvos sportininkų jis atstovavo savo šaliai tarptautinėse sporto (futbolo, beisbolo ir kt.) varžybose. 1922 m. siekiant suvienyti visas Lietuvoje veikusias sporto organizacijas buvo įsteigta Lietuvos sporto lyga. Jai vadovavo ne kas kitas, o Steponas Darius. 1922–1925 m. S. Darius taip pat vadovavo Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungai – vienai iš pirmųjų sporto organizacijų Lietuvoje.

Tuomet sportas Lietuvoje žengė tik pirmuosius žingsnius – trūko tiek profesionalių sportininkų, galėjusių tinkamai išmokyti norinčius sportuoti, tiek įrangos, tiek pritaikytų sportui patalpų. S. Dariaus veiklos nuopelnas – pirmojo Lietuvoje stadiono įkūrimas. Jis buvo įrengtas 1924–1925 m. greta Ąžuolyno (dabartinio S. Dariaus ir S. Girėno stadiono zona). S. Darius daug prisidėjo skleisdamas kūno kultūros ir sporto idėjas Lietuvos kariuomenėje, organizuodamas įvairius sporto renginius. S. Darius įnešė svarų indėlį į aviacijos populiarinimą Lietuvoje, buvo 1927 m. gegužę įkurto Lietuvos aeroklubo vienas iš steigėjų.

1927 m. gegužę Steponas Darius išvyko į JAV. Savo draugams palikdamas Lietuvą jis pasakė: „Aš į Lietuvą iš Amerikos parskrisiu.“

Kitoje straipsnio dalyje skaitykite apie transatlantinį Lituanicos skrydį.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: