(c) Marketnews.lt archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės taryba ketvirtadienio posėdyje ketina patvirtinti Kauno miesto oro kokybės valdymo 2011-2014 metų programą.

Programoje numatyta reglamentuoti aplinkos oro kokybės valdymą ir numatyti priemones, kurių turi būti imamasi, kad nebūtų viršijamos nustatytos aplinkos oro kokybės normos. Šios programos dėka bus užtikrinama, kad oro kokybė būtų vertinama ir valdoma vadovaujantis tais pačiais kriterijais kaip kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, kad šioje programoje nurodytos priemonės būtų įgyvendintos. Taip pat bus užtikrinamas informacijos apie aplinkos oro kokybę viešumas.

Šiuo metu 80 proc. oro taršos Kauno mieste sudaro automobilių transporto tarša. Didžiausias azoto oksido ir azoto dioksido taršos lygis Kauno mieste sutampa su rytiniu ir vakariniu transporto srautų piku. Nustatyta, kad labiausiai teršiamos šios Kauno miesto dalys: Dainava, Centras, Taikos ir Savanorių prospektai.

Šiuo metu teršalų koncentracijos Kauno mieste nuolat matuojamos dviejose oro kokybės stebėsenos stotelėse.

Kauno mieste aktualiausias oro užterštumas kietosiomis dalelėmis. Pažemio ozonas ir kietosios dalelės yra daugiausiai problemų sveikatai keliantys teršalai. Oro taršos kietosiomis dalelėmis tendencijas yra bene sunkiausia paaiškinti, kadangi jų kilmė gali būti labai skirtinga.

Dažniausi taršos smulkiomis dalelėmis šaltiniai yra transportas, katilinės, naudojančios iškastinį kurą (išmeta pelenus ir suodžius), pramonės įmonės (išmeta metalo, audinių dulkes), dirvos erozija, fotocheminiai procesai.

Pagrindinės įmonės, labiausiai teršiančios Kauno miesto orą, yra UAB „Energijos sistemų servisas“, UAB „Korelita“, AB „Rokų keramika“, AB „Palemono keramika“, UAB „Oksetos servisas“, UAB „Kauno stiklas“, AB „Kauno energija“, AB „Kraft foods Lietuva“, AB „Liteksas“, UAB „Gerovė“, UAB „Kauno tiltai“, UAB „Kauno šilas“, AB „Kauno keliai“, AB „Kauno ketaus liejykla“.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: