(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Ketvirtadienį Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė bendrojo lavinimo mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkymo ir pertvarkos 2008-2012 metų priemonių plano pakeitimams.

Mieste šiais mokslo metais yra septynios vidurinės mokyklos (Eigulių, A. Stulginskio, V. Kudirkos, K. Griniaus, „Nemuno“, Vilijampolės, Rokų), kurios 10-ose klasėse turi nepakankamą mokinių skaičių, t. y. mažesnį negu 50.

Ateinančiais metais jos turėtų nekomplektuoti 11-ųjų klasių ir 2011 m. rugsėjo 1 d. būtų pertvarkomos į pagrindines mokyklas. Eigulių vidurinė mokykla jau pradėjusi pertvarką ir nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. taps pagrindine. Mokyklos, kurios vykdo vidurinio ugdymo programas su mažu mokinių skaičiumi, ne tik apriboja ugdymo turinio pasirinkimo galimybes mokiniams, bet ir pažeidžia lygių galimybių teises tų mokyklų, kurios vykdo vidurinio ugdymo programas su dideliu mokinių skaičiumi klasėje.

Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d., kaip buvo numatyta bendrojo lavinimo mokyklų steigimo, reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkymo ir pertvarkos 2008-2012 metų priemonių plane, 11-ųjų klasių turėjo nekomplektuoti dar 18 miesto vidurinių. Dėl pakankamo mokinių skaičiaus dešimtosiose klasėse darbo grupė rekomendavo 2010 – 2011 mokslo metais leisti komplektuoti 11-ąsias klases, o 2012 m. rugsėjo 1 d. jos būtų pertvarkomos į pagrindines mokyklas. Taryba pritarė šiam siūlymui.

Darbo grupė, rengdama sprendimo projektą organizavo posėdžius, į kuriuos kvietėsi mokyklų vadovus, seniūnijų seniūnus, profsąjungų vadovus, mokinių parlamento bei tėvų forumo atstovus. „Savivaldybės Švietimo, sporto ir ekologijos komitetas bei Švietimo ir ugdymo skyrius inicijavo viešas diskusijas dėl mokyklų tinklo pertvarkos seniūnijose, mokyklų bendruomenėse“, – kalbėjo tarybos narė Ona Rudgalvienė.

Taryba po diskusijų taip pat pritarė Žaliakalnio pagrindinės ir Žaliakalnio pradinės mokyklų sujungimui į į pagrindinę mokyklą, paliekant abu pastatus. Sujungus mokyklas sumažės administravimo lėšos, optimaliau bus išnaudojamos mokinio krepšelio lėšos ir pasiskirstys mokinių srautai.

„Mokyklų tinklas negali likti toks pats, reikia jį būtinai pertvarkyti. Akivaizdu, kad mieste mažėja mokinių, taip pat kinta reikalavimai ugdymo procesui organizuoti“, – sakė Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas Antanas Bagdonas.

Miesto Taryba yra apsisprendusi ir dėl penkių vidurinių mokyklų pertvarkymo į viešąsias katalikiškas vidurines mokyklas (šv. Mato, „Ąžuolo“, „Vyturio“, J.Urbšio ir Julijanavos), tačiau, kad jos turėtų 11 ir 12 klases, būtina akredituoti vidurinio ugdymo programą. Akreditacija vykdoma pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus kriterijus, kurie apima mokymosi sėkmingumą ir pasiekimus, ugdymo turinio ir formų pasirinkimo galimybes ir kt. Sėkmingos akreditacijos atveju šios mokyklos taptų gimnazijomis.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: