(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto 2010 m. sąmatą. Nevyriausybinės organizacijos (bendruomeninės, jaunimo, socialinės ir neįgaliųjų), gavusios finansavimą, galės pradėti įgyvendinti savo iniciatyvų projektus. Iš viso 2010 m. biudžete Kauno miesto nevyriausybinėms organizacijoms yra numatyta 765 tūkst. litų.

Nevyriausybinės organizacijos (asociacijos, viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai, religinės organizacijos – bendruomenių centrai, veikiantys Kauno miesto seniūnijose, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, organizacijos, teikiančios socialines paslaugas) projektus galėjo pateikti iki 2009 m. gruodžio 22 d. pagal tris programas: “Bendruomenės Kaunui”, “Jaunimas Kaunui” ir “Socialinės apsaugos plėtra, skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“. Buvo sudarytos trys darbo grupės projektų, pateiktų finansuoti iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto, vertinimui – bendruomenių centrų, jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų ir socialinių nevyriausybinių organizacijų. Šis Tarybos sprendimas pateiktas remiantis darbo grupių rekomendaciniais sprendimais.

2009 m. kovo 19 d. Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų rėmimo fondo 2009 metų lėšų naudojimo sąmatą, pagal kurią: bendruomenių centrų projektams remti buvo skirta 231 tūkst., jaunimo projektams – 231 tūkst., socialiniams projektams -416 tūkst. litų. Iš viso fondo sąmata siekė 884 tūkst. litų. Iš viso Kauno miesto savivaldybės 2010 m. biudžete Kauno miesto nevyriausybinėms organizacijoms yra numatyta 765 tūkst. litų: bendruomenėms – 192 tūkst., jaunimui – 192 tūkst., socialinėms ir neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms – 381 tūkst. litų Patvirtinus šį sprendimą, bus finansuoti 22 bendruomenių centrų, 36 jaunimo, 44 socialinių, 28 neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų projektai, ir 1 projektas, skirtas socialinių ir neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklos koordinavimui ir plėtrai. Papildomai numatyta lėšų Kauno miesto jaunimo politikos strategijos sukūrimui. 

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: