(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

2009 m. gruodžio 30 d. buvo pasirašyta projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-017 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone (Akademijoje, Domeikavoje, Garliavoje, Ringauduose)” finansavimo ir administravimo sutartis, kurią pasirašė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Kauno vandenys”. Šio projekto apimtyje bus vykdoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų siurblinių statyba Garliavoje ir Ringaudų seniūnijoje, nutiesiant apie 12 km vandentiekio, apie 11 km nuotekų tinklų. Projekto trukmė – 2009 – 2013 m.

Parama skirta pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis” 3 prioriteto priemonę Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra”.

Projekto biudžetas – 6,7 mln. Lt (be PVM), kurią sudaro Europos Sąjungos fondo lėšos – 80 proc., Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 10 proc. ir Kauno rajono savivaldybės lėšos -10 proc., su kuria UAB „Kauno vandenys” pasirašė Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Garliavoje bus tiesiami apie 7,17 km vandentiekio ir apie 6,8 km nuotekų tinklai šios gatvėse – Vieversių, Taikos, Budrių, S. Dariaus ir S. Girėno, Kęstučio, Darbininkų, Vytauto, Marijampolės, J. Basanavičiaus, Vaižganto, Algirdo, Ateities, Bijūnų, Lazdynų, Jovarų, Putinų, Kaštonų, Rūtų gatvės bei vandentiekio linija į Mastaičius. Planuojama statybos darbus pradėti 2011 m. birželio mėn. Šiuo metu vyksta projektavimo darbai.

Ringaudų seniūnijoje bus tiesiami apie 4,5 km vandentiekio ir apie 3,7 km nuotekų tinklai šios gatvėse – Dubysos, Universiteto, Šiltnamių, Šilo, Žaliosios Girios, Nemuno, Girelės, Paberžės, Kamanų ir Piliuonos g.

Gyventojai, norintys prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų, turi kreiptis į UAB „Kauno vandenų” techninį skyrių, pateikiant prašymą techninėms sąlygoms gauti. Detalesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 30 17 32.

Įgyvendinus projektą, bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas, socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, bus užtikrintas nuotekų išvalymas iki ES keliamų reikalavimų. Įgyvendinus projektą būtų suteikta galimybė 1438 gyventojų pasinaudoti kokybišku geriamojo vandens tiekimu ir 1438 gyventojų – nuotekų tvarkymu. Projekto dėka pagerės tiekiamo vandens kokybė, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša.

Projektas taip pat prisideda prie LR darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo – efektyvesnio gamtos išteklių naudojimo bei pavojaus žmonių sveikatai mažinimo, užtikrinant sveiko, atitinkančio ES reikalavimus, geriamojo vandens tiekimą Kauno rajono savivaldybės gyventojams. Naujų nuotekų surinkimo tinklų išplėtimas sumažins neigiamą poveikį požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, didins patikimą atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsaugą, didelį rekreacijos potencialą, vandens ekosistemų įvairovę ir biologinį produktyvumą. Įgyvendinus projekto uždavinius, bus sudaryta galimybė pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms.

Vykdant projektus gyventojams neretai iškyla nepatogumų dėl gatvių dangos ardymo ar triukšmo. UAB „Kauno vandenys” prašo gyventojų kantrybės bei supratimo, jog nepatogumai yra laikini, o įgyvendinus projektus bus gaunama ilgalaikė nauda.

Visa informacija, susijusi su projekto įgyvendinimu bus pateikta gyventojams susitikimų su metu. Šiuos susitikimus organizuos UAB „Kauno vandenys” kartu su seniūnijomis, rangovais ir techniniais prižiūrėtojais.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: