Vakar posėdžiavusi Lietuvos studentų atstovybių sąjungos (LSAS) Taryba, įvertinusi pastarųjų metų studentų savivaldų patirtį, patvirtino Studentų atstovybių kokybės standartą. Dokumente apibrėžti rodikliai, kuriuos turi atitikti organizacija, atstovaujanti studentams.

Studentų atstovybių kokybės standartu siekiama stiprinti studentų atstovybių veiklą, užtikrinti ne tik demokratišką ir skaidrų atstovavimą studentams bet ir LR Mokslo ir studijų įstatyme numatytas studentų atstovavimo nuostatas.

“Kokybės standartas tai dar vienas žingsnis link tobulesnio ir efektyvesnio studentų atstovavimo modelio, siekiant studentų savivaldų atvirumo bei kryptingo daugumos atstovavimo,” – sako LSAS prezidentas Arūnas Mark.

Studentų atstovybių kokybės standarte apibrėžti studentų atstovybių struktūros, kontrolės komisijos, biuro, visuotinio susirinkimo rodikliai. Dokumentas taip pat pabrėžia studentų savivaldos veiklos, išteklių, finansų, atstovavimo nuostatus, būtinus siekiant efektyvesnės vykdomos veiklos.

LSAS Tarybos posėdžio metu aptartas ir LSAS narių elgesys viešoje erdvėje. Studentų atstovybių vadovai nusprendė Vilniaus universiteto studentų atstovybei (VU SA) skirti viešą įspėjimą dėl nederamo šios atstovybės elgesio, supainiojus viešus ir privačius interesus bei viešai diskreditavus studentų ir studentų atstovų vardą. Įspėjimu Vilniaus universiteto studentų atstovybei siekiama priminti, jog studentų atstovai turi atstovauti studentų formuojamą nuomonę.

Taryba – aukščiausias organas po Lietuvos studentų atstovybių sąjungos Kongreso. Tarybą sudaro 24 LSAS narių prezidentai, kurie spręsti aktualias studentams problemas bei svarstyti einamuosius klausimus susitinka keturis kartus per metus.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: