(c) stock.xchng archyvo nuotr.

VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla įgyvendino projektą „Mąstyk kitaip II”, kuris iš dalies finansuojamas Europos Ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų.

Projekto tikslas – mąstymo kompetencijų lavinimas, siekiant stiprinti švietimo įstaigų administravimo veiklas ir paslaugų teikimą.

Veikloje dalyvavo keturių Lietuvos regionų švietimo administracijos darbuotojai bei pedagogai. Mažeikių, Marijampolės, Panevėžio, Kauno miestų bei rajonų pedagogams vyko kūrybinio mąstymo lavinimo pagal dr. Edward de Bono (pasaulyje garsaus mąstymo lavinimo strategijos pradininko) metodiką seminarai, praktiniai įgytų žinių pritaikymo darbai.
Seminarus vedė VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiškos vidurinės mokyklos Efektyvaus mąstymo centro vadovas, kūrybinio mąstymo treneris G. Žukauskas ir direktoriaus pavaduotoja, kūrybinio mąstymo trenerė D. Krasauskienė. Jiems talkino mokytojos B. Višinskienė ir I. Telšinskaitė.

2010 m. rugsėjo 23 d. Kauno Juozo Urbšio katalikiškoje vidurinėje mokykloje vyko baigiamoji konferencija”Mąstyk kitaip”.
Konferencijos metu Mažeikių, Marijampolės, Panevėžio bei Kauno m. projekto dalyviai pristatė savo praktinio darbo, naudojant mąstymo įrankius, patirtį, kėlė probleminius klausimus, kalbėjo apie tolimesnes de Bono metodikos taikymo pedagoginėje praktikoje galimybes.

Pranešimą “Kūrybiškumas pagal dr. Edward de Bono” skaitė Cavendish Training oficialus atstovas Baltijos šalims, de Bono mokymų instruktorius Graeme Allan.

Kūrybinis arba lateralinis mąstymas – tai de Bono terminas, apibūdinantis jo metodus ir mokymo filosofiją. Tradicinis mąstymas remiasi analize, argumentavimu, kritika. Kūrybinis mąstymas siūlo dar ir kitą mąstymo būdą. Jis, anot de Bono, yra paprastas, praktiškas ir vertinantis iššūkius požiūris, pabrėžiantis naujas galimybes.

Dr. Audronė Allan savo pranešime pristatė mokymų dalyvių anketinės apklausos tyrimo duomenis ir apibendrinimą.
Konferencijos pabaigoje, remiantis tyrimų bei įgytos patirties medžiaga, buvo parengta rezoliucija, kurioje atsispindėjo de Bono idėjų tolimesnės sklaidos perspektyva ir metodikos taikymo galimybės buriantis į virtualią de Bono svetainę, sukurtą Lietuvai.

Švietimo ir ugdymo skyriaus informacija

Naujienos iš interneto

Sponsored video

Taip pat skaitykite: