© Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Krašto apsaugos ministerija (KAM) ketina kelti mokytojų kvalifikaciją nacionalinio saugumo ir gynybos, pilietinio ugdymo klausimais.

“Šiuo metu pradėta diskusija dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos rengimo, kuri galėtų būti nacionalinio lygmens ir Ugdymo plėtotės centro akredituota, tad taptų nauja pilietinio ugdymo ir kitų dalykų mokytojų kvalifikacinė priemonė”, – BNSteigė krašto apsaugos ministro Juozo Oleko patarėjas viešiesiems ryšiams Vaidotas Linkus.

Pasak jo, planuojama, kad kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė būtų ne mažiau nei 30 akademinių valandų.

“Planuojama, kad programa bus sudaryta iš kelių modulių, sudedamųjų dalių, susijusių su dabartinėmis aktualijomis: šalies saugumo elementai, informacinis karas ir medijų raštingumas, krašto gynyba ir taip toliau. Ji būtų įgyvendinama per savivaldybių Švietimo skyrius. KAM indėlis šioje programoje būtų – bendradarbiavimas rengiant programos turinį ir derinant reikalingus karinius ar kitus lektorius, galinčius teiktiinformaciją apie bendrą saugumo situaciją”, – sakė V.Linkus.

Kitą savaitę KAM, Lietuvos šaulių sąjunga bei Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) pasirašys bendradarbiavimo sutartį.

ŠMM Viešųjų ryšių skyrius BNSnurodė, kad bendradarbiavimas tarp šių institucijų vyko nuo 2008 metų, o ketvirtadienį sutartis bus atnaujinta.

“Atnaujinama sutartis bus konkretesnė. Aktyvesnis šių įstaigų bendradarbiavimas stiprins pilietinį bei patriotinį vaikų ir jaunimo ugdymą, padės geriau suvokti nacionalinio saugumo, gynybos svarbą”, – rašoma ŠMM komentare.

Sutartyje ŠMMįsipareigos bendradarbiauti su Krašto apsaugos ministerija rengdama pasirenkamojo dalyko, skirto šalies gynybos tematikai, programą, atnaujindama bendrąsias programas, Švietimo ir mokslo ministerija konsultuosis su Krašto apsaugos ministerijanacionalinio saugumo ir gynybosklausimais. Bus siekiama informuoti mokinius apie galimybes rinktis kario profesiją, savanoriškai rengtis valstybės gynybai.

KAMsavo ruožtu įsipareigos reguliariai informuoti švietimo įstaigas apie galimybes susipažinti su krašto apsaugos sistemos, įskaitant kariuomenę, veikla. Taip pat bus skatinamas švietimo įstaigų ir krašto apsaugos sistemos institucijų bendradarbiavimą neformaliojo vaikų švietimo srityje.

“Dėmesys pilietiniam ir patriotiniam ugdymuiyra vienas iš pagrindinių Krašto apsaugos ministerijos prioritetų. Stiprindami bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis ir Lietuvos šaulių sąjunga, siekiame sudaryti sąlygas intensyviau ugdyti jaunų žmonių pilietines, patriotines ir tautines nuostatas, skatinti pareigą ir atsakomybę rengtis tėvynės gynybai”, – sakė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.

Šaulių sąjunga sutartimi įsipareigos organizuoti bendrą Lietuvos šaulių sąjungos, vaikų ir jaunimo veiklą, inicijuoti ir remti jaunųjų šaulių būrelių veiklą mokyklose ir dalyvauti joje. ŠMM viešųjų ryšių skyrius BNSnurodė, kad į Šaulių sąjungos veiklą dabar yra įsitraukusios daugiau nei 100 Lietuvos mokyklų.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: