(c) Stock.xchng archyvo nuotr.
Keičiantis šilumos kainai, nuo balandžio 1 d. keičiasi ir karšto vandens kaina vartotojams, pasirinkusiems apsirūpinti karštu vandeniu su karšto vandens tiekėju.

Besibaigiant šildymo sezonui AB „Kauno energija” išplatino pranešimą spaudai apie naują šilumos kainų kėlimą. Šilumos kaina Kaune nuo balandžio 1 d. didėja 0,25 – 0,26 proc., t.y. 0,06 cento už kilovatvalandę. Toks kainų kėlimas motyvuojamas didėjančia perkamo kuro kaina, kuri per paskutinį laikotarpį padidėjo 2,2 proc. Taip pat pranešime pažymima, jog Kaune kaina nedidėjo net 8 mėnesius.

Keičiantis šilumos kainai, nuo balandžio 1 d. keičiasi ir karšto vandens kaina vartotojams, pasirinkusiems apsirūpinti karštu vandeniu su karšto vandens tiekėju.

Nuo balandžio 1 dienos galutinė vienanarė šilumos kaina, kai šiluma tiekiama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar individualių šilumos punktų bus 24,39 ct/kWh (be PVM), tai yra 0,25 % didesnė negu šiuo metu galiojanti 24,33 ct/kWh šilumos kaina. Galutinė vienanarė šilumos kaina, kai šiluma tiekiama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų bus 23,54 ct/kWh (be PVM), tai yra 0,26 % didesnė negu šiuo metu galiojanti 23,48 ct/kWh šilumos kaina.

Dėl pasikeitusios šilumos kainos, karšto vandens kaina vartotojams, pasirinkusiems apsirūpinti karštu vandeniu su karšto vandens tiekėju didėja 0,15 – 0,22 %. Tačiau, atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. vasario 21 d. nutarimą Nr. O3-31, buvo privalu patvirtinti naujas karšto vandens kainų kintamąsias dedamąsias. Nustatant šias dedamąsias, tapo privalu įvertinti karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose. Dėl šios priežasties daugiabučiuose namuose, kuriuose neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema, buvo privalu įvertinti 10 proc. karšto vandens netektis (faktiniai karšto vandens nuostoliai sudaro 12 % paruošto karšto vandens), o daugiabučiuose, kuriuose įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema – 5 proc. netektis. Dėl to, šiems vartotojams karšto vandens kaina didėja iki 9,6 – 9,9 % (kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema) ir iki 2,75 – 3,75 % (kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema). Karšto vandens kainos dydis priklauso ir nuo to, kam – vartotojui ar tiekėjui – priklauso šilumos punkto įrenginiai.

Šiuo metu Kaune ir Kauno rajone yra 138 daugiabučiai namai, kuriuose AB „Kauno energija” vykdo karšto vandens tiekėjo funkcijas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: