(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Dauguma Lietuvos gyventojų remia ir domisi šalies naryste Europos Sąjungoje (ES), informacijos šia tema jie pageidautų gauti, visų pirma, per televiziją, spaudą, radiją ir internetu, rodo visuomenės nuomonės tyrimo rezultatai.

Lietuvos narystę ES remia 71,4 proc. apklaustų šalies gyventojų. Ši parama išlieka stabili – 2008 m. už šalies narystę ES pasisakė 72,2 proc. tyrimo dalyvių.

Labiausiai narystę remia jauni iki 29 m. (75,7 proc.) ir 40-49 m. amžiaus respondentai (73,2 proc.). Taip pat narystei ES palankiausi lietuvių tautybės (73,3 proc.), turintys aukštąjį išsilavinimą (81,1 proc.), specialistai (85 proc.), moksleiviai ir studentai (74,4 proc.), daugiau kaip 800 ir 1000 litų vienam šeimos nariui pajamų gaunantys (atitinkamai 76 ir 80,7 proc.), Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje gyvenantys respondentai (77,9 proc.).

Narystės ES neremia 16,8 proc. apklaustųjų. Labiausiai dalyvavimui šioje organizacijoje nepritaria 50-59 m. amžiaus (24,7 proc.), rusų ir lenkų tautybės (26,5 ir 25,9 proc.), darbininkai (22,7 proc.), bedarbiai (20 proc.), iki 400 litų vienam šeimos nariui gaunantys (19,1 proc.), Vilniaus (19,4 proc.) ir mažesnių miestų (19,1 proc.) tyrimo dalyviai.

ES piliečiais save laiko du trečdaliai (66,1 proc.) apklaustų gyventojų. Tokiais savęs nelaiko 22,1 proc. respondentų. Išlieka aukštas ir Lietuvos gyventojų domėjimasis Lietuvos naryste ES. Šiemet besidominčiųjų yra 62,1 proc. (2008 m. – 64,6 proc.). Pačia ES domisi 65 proc. tyrimo dalyvių (2008 m. – 67,7 proc.). Nesidominčių Lietuvos naryste ES ir šia organizacija šiemet yra atitinkamai 25,1 ir 23 proc. (užpernai – 23,1 ir 19,5 proc.).

Per pastaruosius metus šiek tiek padaugėjo gyventojų informuotumas apie Lietuvos narystę ES. Tyrimo rezultatai parodė, kad informacijos apie tai visiškai pakanka 16,1 proc., pakanka 26,4 proc. apklaustųjų. Užpernai tokių buvo 13,2 ir 25,6 proc. Informacijos apie narystę ES trūkumą jaučia 39,5 proc. respondentų (2008 m. – 40 proc.). Daugiausia informacijos apie Lietuvos narystę ES tyrimo dalyviai pageidautų gauti per televiziją (85,9 proc.), spaudą (51,8 proc.) ir radiją (46,2 proc.) bei rasti internete (42,2 proc.).

Informaciją apie Lietuvos narystę ES Užsienio reikalų ministerija skelbia tinklalapyje http://www.euro.lt/, šalies gyventojai nemokamos ir išsamios informacijos šia tema taip pat gali gauti regioniniuose Europos informacijos centruose „Europe Direct” (http://www.europedirect.lt/).

Užsienio reikalų ministerijos užsakymu gyventojų nuomonės tyrimą atliko viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus”. Liepos 2-11 d. buvo apklausti 1004 pilnamečiai Lietuvos gyventojai 18 miestų ir 52 kaimuose. Tyrimas vykdomas pagal Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos ES reikalų sistemos efektyvumo didinimas”.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: