(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Pirmasis Lietuvoje pavojingų atliekų tvarkymo įrenginys pradės veikti dar šiemet. Jis sumontuotas UAB „Toksika“ Šiaulių filialo padalinyje Šiaulių rajone. Per metus čia numatoma sudeginti iki 8 tūkst. tonų pavojingų atliekų. Įrenginio veiklos metu susidariusi šiluminė energija bus naudojama elektros energijai gaminti. Jam statyti iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir valstybės biudžeto lėšų buvo skirta beveik 87 mln. litų.

Įrenginio konstrukcija, kaip sakė Aplinkos ministerijos Šaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Vidmantas Svečiulis, užtikrina maksimalų saugumą tvarkant pavojingas atliekas, sukauptas skystu, kietu ar pastos pavidalu. Jas deginant temperatūra pakyla net iki 1100 laipsnių pagal Celsijų, ir yra išskaidomos žmonių sveikatai galimai pavojingos medžiagos, o visuomenei realiu laiku pateikiama tiksli automatinės monitoringo sistemos informacija apie į aplinką išleidžiamą anglies monoksidą, azoto oksidus, vandenilio chloridą, sieros dioksidą, bendrąją organinę anglį, kietąsias daleles.

Šis įrenginys gali būti naudojamas, kaip nurodyta Šaulių regiono aplinkos apsaugos departamento išduotame taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidime, tik Lietuvos teritorijoje susidariusioms atliekoms tvarkyti. Leidime taip pat nurodytos sąlygos, kaip turi būti vykdoma aplinkos monitoringo programa, skelbiami šio monitoringo duomenys UAB „Toksika“ interneto svetainėje, nustatyti terminai automatinei monitoringo sistemai įdiegti ir įteisinti. Kol ši sistema bus įteisinta, bendrovė privalo vykdyti rankinius teršalų matavimus nustatytu dažnumu. Įrenginio veiklos sąlygos numatytos iki kitų metų pabaigos, o po to pagal sukauptą patirtį TIPK leidimas turės būti peržiūrėtas ir atnaujintas.

Įrenginį suprojektavo ir sumontavo italų bendrovė „Hafner“, kuri specializuojasi aplinkos apsaugos sprendimų srityje. Jos pagrindinė veikla yra susijusi su atliekų ir biomasės utilizavimu, išgaunant energiją kaip pašildytą vandenį, garą arba elektros energiją.

Aplinkos ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: